Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Lời Chúa Mỗi Ngày: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5

Lời Chúa Mỗi Ngày: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top