Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Cương: Về Với Giê-xu

Linh Cương: Về Với Giê-xu

Về Với Giê-xu

Đâu có an vui cuộc sống này
Trộn nhiều huyết lệ lẫn chua cay
Bao nhiêu mơ ước trôi theo lũ
Của cải phù du tuộc khỏi tay.

Mất mát nhiều rồi, giạt cõi xa
Bến xuân giả tạo chẳng là ga
Xe đời lăn bánh vào thiên cổ
Hồn thân một kiếp phải đi qua.

Tưởng đời vĩnh viễn đẹp nơi đây
Ai ngờ chung cuộc gió mây bay
Nhân nghĩa bạc đen càng chán ngán
Lợi danh bả rượu vẫn ngùi say.

Cõi trần băng hoại đã từ lâu
Chưa tắt trong tim thảm nỗi sầu
Thương nhớ quê xưa mà uất nghẹn
Buồn dài hơn tháng Bảy mưa ngâu.

Lên voi xuống chó, tuồng dâu bể
Đất mới hiện giờ cũng bể dâu
Cuồng phong tội ác tràn nhân thế
Là điềm tận thế giữa cơn đau.

Bạn hỡi! Về đây với Giê-xu
Lánh xa trần thế ngập sa mù
Đời mới mở ra chương sách mới
Linh quyền giải phóng kiếp lao tù.

Để thấy niềm vui lòng an tịnh
Giữa vùng giông bão gió mưa gào
Để hy vọng nở hoa nghìn cánh
Ân điển dìu hồn đến chốn cao.

Linh Cương
Tháng 9/1996

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top