Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Linh Cương: Về Đâu

Linh Cương: Về Đâu

Birds_04

Về Đâu

Lưu gì thế hệ mai sau
Non vàng biển bạc cũng đau thế tình
Được thua thua được phù sinh
Công hầu khanh tướng hư vinh trận đời
Về đâu kiếp sống bèo trôi
Lao tâm khổ xác để rồi được chi?

Trần hoàn bào ảnh mộng mê
Vào đời tay trắng trở về trắng tay
Mệnh chung ai thoát được ngày
Còn gì?  Nấm mộ lắt lay ngọn buồn
Sầu thương lớp lớp mây tuôn
Hỡi người nằm đó hồn vương cõi nào?
Thiên đường thắp sáng trăng sao
Hay miền hỏa ngục lửa cao ngất từng?

Giữa ngày hơi thở chưa ngưng
Bạn ơi hãy nhận tình thương Chúa Trời
Để Ngài lau giọt lệ rơi
Ban niềm tin mới, nguồn vui thoát trần.

Thế đồ nhẹ nhỏm bước chân
Gánh sầu Chúa đã lãnh phần nặng mang.

Linh Cương
Tháng 8/1978

 

Thư Viện Tin Lành (2016)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top