Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Cương: Thu Tâm

Linh Cương: Thu Tâm

fall_11s

Thu Tâm

Về đây bỗng chớm hơi thu
Cuối mùa hạ cháy, trăng lu nữa vầng
Tình yêu Thiên Chúa rất gần
Qua màn mưa lạnh trắng ngần non xa
Hồng ân nầy khúc tâm ca
Bụi trần phủi sạch, phồn hoa thiết gì
Ðạo, đời đôi ngả cách ly
Nửa đời nửa đạo sẽ về đến đâu?
Theo Chúa, nguyện một lời cầu
Hướng thượng quyết chẳng ngoái đầu bến xưa
Không còn yếm thế, mộng mơ
Không còn tâm đạo vẩn vơ nửa vời
Lòng mến Chúa giữ trọn đời
Thế đời giã biệt, đường trời ruỗi dong.

Linh Cương
Portland, Oregon
31/8/1999

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top