Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Cương: Thần Cảm

Linh Cương: Thần Cảm

Thần Cảm

Đêm linh cảm, thoát vòng đời vây hãm
Lắng tâm tư suy nghĩ lẽ đạo mầu
Lòng rực sáng giữa canh trường hắc ám
Nghe lâng lâng trút sạch gánh ưu sầu.

Quên quá khứ thôi nhìn giòng nước cũ
Vũng đau thương mục rã xác thân phàm
Ta hít thở hương trời dâng nẻo gió
Thơm tình yêu Thiên Chúa đẹp vô vàn.

Ôi Thánh Linh, với quyền năng giải phóng
Đốt lửa thiêng thiêu rụi mọi trần căn
Bao tư dục thành tro, sầu chín rụng
Đam mê tan vào chốn bụi hồng tàn.

Tôn giáo trần gian đưa về tuyệt vọng
Trời không xanh, sông nước đục phù sa
Thánh Linh Chúa nâng hồn lên cõi sống
Đem Nước Trời hiện thực giữa đời ta.

Tôn giáo chết giam người trong mù tối
Thần Linh Ngài mặc khải cõi thiêng liêng
Sáng thiên lý cao siêu tâm trí mới
Nếp thần giao rung cảm đến vô biên.

Lòng hoan lạc có Thánh Linh hiện diện
Chúa trong ta, nguồn sống thỏa đầy tràn
Chấp cám dỗ sầu đau, không xao xuyến
Mặc sóng cồn, đáy thẳm vẫn bình an.

Linh Cương

Niềm Tin Hy Vọng (1996) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top