Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Linh Cương: Tạ Ơn Chúa

Linh Cương: Tạ Ơn Chúa

Tạ Ơn Chúa

Tạ ơn Chúa!  Qua ngày dài tháng rộng
Đã nuôi con trong sâu thẳm tình Ngài
Hiểu giá trị cõi người là bọt sóng
Sống trong Ngài cuộc sống có ngày mai.

Con sẽ về vào rạng đông hay chiều tối
Tin chắc Ngài thương đợi cõi bên kia
Phút giã biệt trần gian là mở lối
Vào vĩnh hằng chấm dứt mọi sầu bi.

Tạ ơn Chúa đã cho con nguồn sức mạnh
Đường trần gian nghiệt ngã bước theo Cha
Đâu sợ nữa những chiều sầu hiu quạnh
Nỗi cô đơn tủi hận nắng phai nhòa.

Đâu lắng nữa tiếng đời khua nhức nhối
Tham dục chìm đáy biển nát rong rêu
Đầu ngửng cao, con nhìn Ngài, xốc tới
Quên đằng sau những ngày tháng đăm chiêu.

Linh Cương

Niềm Tin và Hy Vọng

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top