Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Cương: Sự Cứu Rỗi

Linh Cương: Sự Cứu Rỗi

Sự Cứu Rỗi 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho Con Độc Sanh của Ngài, hầu hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”  (Giăng 3:16)           

Câu Kinh Thánh trên bắt đầu với chữ Đức Chúa Trời khiến ta nghĩ đến một Đấng Tối Cao, một vị Thượng Đế là nguồn gốc của mọi sự nhiệm mầu mà lý trí và trực giác của con người không sao giải thích được.  Sự thật Thượng Đế có thực hữu không?

Nếu ta không nhìn nhận sự thực hữu của một Đấng Sáng Tạo thì vô số điều hiện hữu trong cõi tạo vật chỉ là một sự phi lý không sao giải thích được.

Trên con đường tìm hiểu về vũ trụ, khoa học đã giúp ta biết được rằng vũ trụ thật tuyệt diệu và được sắp xếp, điều khiển như đang có một bàn tay vô hình nào.  Vô số điều xảy ra trong thế giới loài người khiến ta nhận thấy rằng đang có một Đấng Tối Cao đang sắp xếp, chi phối.  Ngài không thuộc trong cõi tạo vật.  Ngài thực hữu như chính chúng ta là thực hữu.  Chỉ có điều là mắt chúng ta không nhìn thấy Ngài, tuy nhiên không thể vì đó mà chúng có thể chối bỏ sự thực hữu của Ngài.  Kinh Thánh cho ta biết rằng Ngài là Đấng sáng tạo nên cõi thiên nhiên trong đó có loài người chúng ta và chính Ngài là nguồn gốc của sự sống của chúng ta.  Khoa học có tiến bộ đến cùng tột vẫn chẳng thế nào tạo nên được một sự sống dù là sự sống nhỏ nhất.  Sự sống của muôn loài vạn vật vẫn còn thuộc quyền của Đấng Tạo Hóa.  Kinh Thánh chép:  “Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người…” (Giăng 1:4).  Thuyết tiến hóa của những người vô thần đến ngày nay vẫn chưa tìm được một căn bản nào cho lý thuyết của họ.  Một lý do giản dị là ĐẤNG TẠO HÓA QUẢ THỰC HỮU.

Phân tích sự cấu tạo hình thành của cỏi thiên nhiên, nhận xét sự săn sóc của nó hằng ngày, chúng ta cảm thấy Đấng Tạo Hóa thật có sự yêu thương với cõi thiên nhiên.  Đối với cõi nhơn sanh thì sao?  Thật khó cho một số người có thể nghĩ rằng Đấng Tạo Hóa vô hình kia đang yêu thương nhân loại.  Nhìn thấy những nỗi bất công, bất nghĩa và những nỗi đau khổ diển ra trước mắt hằng ngày, một câu hỏi nảy sinh: “Nếu quả Thượng Đế yêu thương nhân loại thì tại sao không san bằng những nỗi đau khổ ấy?”  Họ không hiểu rằng những điều đó là hậu quả tất nhiên là tội lỗi.  Kinh Thánh cho ta biết rằng từ khi tổ tiên của loài người sa vào tội lỗi thì loài người đã tự chọn cho mình con đường dẫn đến sự đau khổ và hủy diệt.  Thế giới càng đắm chìm trong tội lỗi bao nhiêu thì sự xáo trộn đau khổ càng gia tăng bấy nhiêu.  Làm người gặp phải cảnh đời đau khổ đã thốt ra lời than thở: “Nếu Thượng Đế thương yêu tôi thì tại sao tôi gặp cảnh ngang trái này!”  Kinh Thánh đã khải thị lòng yêu thương của Thượng Đế đối với thế gian nói chung và cá nhân nói riêng.  Một văn hào đã cảm thông được tình thương bao la của Thượng Đế đã viết: “Dầu chặt hết cây trên rừng để làm bút, lấy cả nước biển làm mực, dùng không gian làm giấy cũng không đủ để tả xiết tình thương của Thượng Đế đối cùng nhơn loại”.  Chúa Giê-xu khi muốn dạy môn đồ về sự lưu ý của Thượng Đế đối với mỗi cá nhân đã phán: “Hai con chim sẻ giá chỉ một đồng tiền, nhưng nếu không bởi ý Cha (Thượng Đế) thì không con nào rơi xuống đất… huống chi là các ngươi… quý trọng hơn muôn vàn con chim sẻ”.

Tình thương của Thượng Đế đối với thế gian sâu xa đến nỗi Ngài đã ban con Độc Sanh của Ngài.  Cứu Chúa Giê-xu đã đến trong cõi đời ô trọc này để tỏ bày cho nhân thế biết về tấm lòng yêu thương cao cả của Thượng Đế.  Tình yêu thương đã được thể hiện trong sự ra đời và hy sinh của Đấng Cứu Thế Giê-xu Christ.  Có người đã đặt câu hỏi: “Tại sao Đấng Christ phải xả sinh trên Thập Tự Giá?”, “Không có cách nào khác ngoài cách đó sao?”.  Kinh Thánh giải thích rằng, theo sự công bình, Thượng Đế đòi hỏi nơi loài người một sự đền trả xứng đáng với tội lỗi mình đã phạm.  Bởi lòng thương Thượng Đế đã cho Con của Ngài hiện thân làm người để đền trả nợ tội đó.  Kinh Thánh chép rằng: “Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ…”.  Sự đau khổ mà Đấng Christ đã chịu chính là sự cứu rỗi của nhân loại.  Thập tự giá cho đến mãi mãi vẫn là dấu hiệu của một sự cứu vớt.  Đó là con đường dẫn loài người trở về với Đấng Tạo Hóa đã dựng nên mình.  Không một nhân vật nào trong thế gian này dám tự xưng như Chúa Giê-xu “Ta là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống…” Nếu có một người nào khác tự xưng mình như vậy, thì chắc người ta đã cho người ấy là điên hoặc không đủ trí để hiểu điều mình nói.  Ngược lại từ xưa đến nay, triệu triệu người trên thế giới đã công nhận lời phán của Chúa Giê-xu là sự thật.  Tại sao vậy?  Vì Ngài quả là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống.

Sự cứu rỗi mà Đấng Christ đem lại cho loài người có một giá trị tuyệt đối cho những ai có lòng tin.  Kinh Thánh không dạy chúng ta phải gắng công ra sức làm một công đức gì để nhận được sự cứu rỗi vì mỗi “công đức của loài người như một chiếc áo nhớp trước mắt Thượng Đế.  Loài người tội lỗi không có gì xứng đáng để có thể đổi chác với Thượng Đế.  Những học thuyết dạy người làm điều lành, lánh điều dữ đều là tốt đẹp đối với nhân quần xã hội.  Tuy nhiên nếu nhờ dạy những điều đó để được sự cứu rỗi cho linh hồn của mình là một điều thất bại vì nó không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng sự đòi hỏi của Thượng Đế.  Sự cứu rỗi là một ân sủng được ban cho.  Ân sủng ấy xuất phát từ lòng thương của Thượng Đế và không có một điều gì trong cõi vật chất có thể đổi chác được.  một người tội lỗi tưởng rằng mình có thể nhờ những công đức riêng để được cứu rỗi, chỉ là tự lừa dối chính mình và vô tình chối bỏ ân sủng to lớn của Thượng Đế.  Có người hỏi: “Làm thế nào để có được một niềm TIN?”  Họ quên rằng đức tin là một yếu tố cần thiết trong cuộc sống thường ngày.  Nó không phải là một điều xa lạ đối với chúng ta.  Nếu yếu tố “TIN” mất đi thì xã hội loài người sẽ hoàn toàn đổ vỡ.  Thượng Đế không đòi hỏi chúng ta một điều khó khăn mà chúng ta không làm nổi.  Chúng ta chỉ cần vận dụng đức tin có sẵn trong chúng ta để tiếp nhận ân sủng cao quý tuyệt vời của Thượng Đế.  Ân sủng này dành cho tất cả mọi người không phân biệt giai cấp, màu da hay chủng tộc.

Kinh Thánh mô tả tình trạng của loài người tội lỗi như tình trạng của một người bị lạc mất và hư hỏng trong sự tối tăm mê muội.  Từ tình trạng ấy bước qua tình trạng SỐNG VĨNH CỬU với Thượng Đế là cả một phép mầu.  Phép mầu này được thực hiện ngay khi ta đem lòng tin nhận Cứu Chúa.  Thượng Đế sẽ ban lại cho ta một sự sống mới, một sự sống tràn ngập hy vọng, tình thương và hạnh phúc tuyệt vời.

Tình trạng hư mất buồn khổ, tối tăm bao nhiêu thì sự sống đời đời đầy hạnh phúc và sáng láng bấy nhiêu.  Đây là một sự lột xác nhiệm mầu do ân sủng đặc biệt của Thượng Đế cho những ai có lòng tin.

Ngày xưa, học giả Do Thái Ni-cô-đem đã hỏi Chúa: “Làm thế nào được vào thiên đàng?”.  Chúa đã phán: “Phải ra đời lần thứ hai.”  Nhà học giả đã bối rối, ngơ ngẩn và Chúa đã phải giải thích: “Do phép lạ của Đức Thánh Linh một cuộc sống mới được thực hiện trong cuộc đời của những người tin”.  Ngay khi chúng ta thì thầm cầu nguyện: “Kính lạy Thượng Đế, con bằng lòng tin nhận Cứu Chúa Giê-xu để được sự sống vĩnh cửu” thì bàn tay nhiệm mầu của Thượng Đế sẽ động đến cuộc đời của chúng ta.  Từ khi đem lòng tin đến Đấng Cứu Thế Giê-xu Christ chúng ta sẽ bắt đầu thấy những phép lạ lần lượt xảy đến với chúng ta.  Chúng ta sẽ thấy Thượng Đế vĩ đại hướng dẫn cuộc đời của chúng ta một cách nhiệm mầu.  Khởi đầu mọi sự kỳ diệu đó chỉ một chữ TIN.

Linh Cương
Niềm Tin Hy Vọng (1980)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top