Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Ân: Sống Ðạo

Linh Ân: Sống Ðạo

Linh Ân: Sống Ðạo

Sống Ðạo

Sống động nổi trôi giữa cuộc đời!
Sống chờ chiều thu lá vàng rơi!
Sống nhìn thế sự mây trời lướt!
Sống thỏa, an, vui, dễ mấy người!?

Ðạo thuở ban sơ  Chúa phán Lời,
Ðạo truyền Thiện Chân khắp nơi nơi,
Ðạo thành Nhục-thể ban nguồn sống,
Ðạo khiến Thiên-dân Sống Ðạo Trời.

SỐNG ÐẠO sao đừng xáo động tâm,
Ðộng tâm nảy sinh lắm đìều lầm,
Lỗi lầm, tâm động, qui Nguyên-Ðạo,
Thiên-Ðạo muôn đời Chân Phúc-Âm.

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân
Cảm Tác – 1988 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top