Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Cương: Lời Nguyện Đầu Xuân

Linh Cương: Lời Nguyện Đầu Xuân

Lời Nguyện Đầu Xuân

Mùa xuân đất khách lại về đây
Rượu nồng đâu nếm mà môi cay
Mắt ướt, trời cao màu tím ngắt
Khuất rồi quê mẹ ngút ngàn mây.
Phong yên đã tắt từ năm đó
Mà nghe chưa dứt cảnh tù đày
Người thân chừ sống trong tê tái
Ngày tháng còn lao khổ lất lây
Cơm hẳn từng hôm chan nước mắt
Chăn đơn ngại chẳng ấm thân gầy
Ngàn mai dù nở chào năm mới
Mà hoa lòng héo tự bao ngày
Cõi xa thương nhớ tình chưa chết
Mộng nhỏ tương phùng hơi nước bay
Vẫn biết cảnh đời vòng nhựt nguyệt
Mong chăng vận nước sẽ vần xoay?

Chúa ơi! Quyền Chúa tan giông tố
Xin cho con thấy rõ Bàn Tay
Quyền năng ngự trị trên tàn bạo
Cứu vớt hồn đau kiếp khổ nầy|
Cho thấy niềm vui về đất tổ
Cho nỗi buồn xưa hết rứt ray.

Linh Cương
Bóng Tối và Niềm Tin (1980)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top