Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Cương: Độc Nhất Vô Song

Linh Cương: Độc Nhất Vô Song

Độc Nhất Vô Song

“Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương.  Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh.” (Ê-sai 53:5)

Ngài từ lòng Đức Chúa Cha đến trong lòng một người đàn bà.  Ngài mang lấy nhân tánh để chúng ta có thể mang lấy thần tánh.  Ngài trở thành Con Loài Người để cho chúng ta được trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Ngài được sanh ra một cách siêu nhiên, sống trong nghèo nàn, được nuôi dưỡng trong bóng tối.  Trong thời thơ ấu, chỉ có một lần Ngài đã vượt qua ranh giới của quê hương mình;  Ngài không có nhiều của cải, cũng chẳng có thế lực, và không có nền học vấn bậc đại học; dầu vậy, sự khôn ngoan sâu sắc nhất của loài người cũng không bao giờ sánh kịp được những cuộc đàm luận cuối cùng của Ngài trong sách Giăng từ đoạn 13 đến đoạn 17, và bài giảng ở trên núi.  “Chẳng hề có một người nào đã nói như người này.”

Bà con họ hàng Ngài sống ẩn dật và không có thế lực.  Trong tuổi ấu niên, Ngài đã làm cho một ông vua hoảng hốt, trong tuổi thiếu niên Ngài đã làm cho các vị bác sĩ bối rối; Ngài đã vượt xa các nhà thần đạo vì Ngài đã được Đức Chúa Trời dạy dỗ; trong tuổi thanh niên, Ngài chế ngự được thiên nhiên, nên Ngài đã coi thường các định luật của trọng lượng bằng cách đi bộ trên mặt nước và làm im lặng biển cả đang nổi sóng dữ dội.  Ngài đã chữa lành những đoàn dân đông mà không cần thuốc men và Ngài cũng không tính tiền thù lao cho công việc đó.

Ngài chẳng hề viết một cuốn sách, nhưng tất cả các thư viện trong nước cũng không thể chứa hết những sách đã được viết về Ngài.  Ngài chẳng hề sáng tác một bài ca, dầu vậy, Ngài đã là một nguồn cảm hứng cho nhiều bài hát hơn là tất cả các nhạc sĩ hợp lại.  Ngài chưa hề sáng lập một trường đại học, tuy nhiên, tất cả các trường đại học hợp lại cũng không thể khoe rằng có nhiều sinh viên như Ngài có.

Ngài chưa hề điều khiển một đạo quân, tuyển mộ binh lính, cũng chưa bắn một phát súng, nhưng chưa có một vị thủ lãnh nào đã từng có nhiều người tình nguyện bằng Ngài có mà do mạng lịnh Ngài, những người này đã khiến những kẻ phiến loạn bỏ giáo qui hàng mà không mất một viên đạn.

Những anh hùng vĩ nhân đã đến rồi lại đi, nhưng Ngài vẫn sống, vua Hê-rốt không thể giết Ngài được, Sa-tan không thể quyến dụ Ngài được.  Sự chết không thể hủy diệt được Ngài, mồ mả không thể giữ Ngài trong đó và ngay cả ma quỷ cũng phải vâng phục Ngài.  Ngài đã nuôi một đoàn dân đông đang bị đói khát bằng một bữa cơm ít oi của một em nhỏ, Ngài đã hủy bỏ đám tang và khiến những người đã chết được sống lại.

Ngài đã cởi bỏ vương y của Ngài để đổi lấy áo của người nông phu.  Ngài thật giàu có, nhưng vì chúng ta Ngài trở nên nghèo khó.  Và Ngài nghèo như thế nào?  Ngài đã ngủ trong máng cỏ của người khác, Ngài đã vượt qua biển trên một chiếc thuyền của người khác, Ngài cởi trên một con vật mượn của người khác.  Ngài được chôn trong một nấm mồ không thuộc về Ngài.

Ngài đã chiến thắng sự chết, sống lại ngày thứ ba như Ngài đã phán vậy, Ngài ngự trên trời (thăng thiên) và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời, và một ngày kia Ngài sẽ đến trong đám mây ở trên trời với quyền năng và đại vinh hiển để đón tiếp những người đã tái sinh và được mua chuộc bằng huyết của Ngài để cho họ được ở mãi mãi với Ngài theo như lời hứa rằng Ngài sẽ đoán xét thế gian trong sự công nghĩa, khi mà tất cả đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ngài và mọi môi miệng sẽ xưng Ngài là Chúa.  Các bạn hữu Ngài thì rất vui mừng về điều đó, nhưng các kẻ thù của Ngài thì sẽ tìm kiếm một chỗ để ẩn mình khỏi sự hiện diện của Ngài. (Khải-huyền 6:15)

Đấng Siêu Phàm và Trọn Lành đời đời – Ngài là Vị Thủ Lãnh của muôn người, Đấng duy nhất có thể làm thỏa thích linh hồn và ban sự sống đời đời cho những người nào chưa có.  Ngài chính là Đức Chúa Jesus Christ mà có lẽ bạn đã có dịp nghe nói về Ngài.  Ngài có thể ban sự cứu rỗi cho linh hồn bạn nếu bạn mở lòng ra tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của chính mình.

Linh Cương

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top