Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Linh Cương: Đến Với Chúa

Linh Cương: Đến Với Chúa

 

prayer_06

Đến Với Chúa

Đến với Chúa, Tình Yêu Thương vô hạn
Biết Ngài yêu, con đến với u sầu
Với muôn yếu đuối khổ nghèo hoạn nạn
Tìm ơn Ngài thương xuống mảnh hồn đau.

Không hổ thẹn vì đời nhiều bi thảm
Đến với Ngài con cảm hết cô đơn
Con nhớ Chúa ngày trần gian ảm đạm
Sống bần hàn, chết phải mượn mồ chôn.

Nghèo của Chúa làm nên giàu ơn Chúa
Cây thập hình đã nở đóa hồng ân
Chốn cao quí Ngài từng phen lìa bỏ
Chọn khổ nghèo để gần kẻ bần dân.

Quyền danh lợi con đâu đành ước vọng
Khi Chúa nghèo lao khổ giữa quê hương
Bị chối bỏ, chịu cực hình đinh đóng
Khi Cha Ngài cũng ngoảnh mặt không thương.

Đời là khổ, sao muốn toàn hoa nở?
Sao mãi tìm ước vọng của con tim?
Hãy cho con ngả vào từ tâm Chúa
Để cuồng mơ tan biến với màn đêm.

Ơn thương xót của Ngài con ghi nhớ
Tài sản đời, sức khỏe, cuộc vui say
Thảy đều qua, duy tình yêu Cứu Chúa
Xin cho con ôm chặt đến muôn ngày.

Ôi tình Chúa, tình yêu thương vô đối
Dìu hồn con vào cõi chẳng thời gian
Con đã thấy thiên đường không bóng tối
Thì đường trần nào ngại bước gian nan.

Linh Cương
Tháng 6/1980

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top