Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Cương: Đau Thương

Linh Cương: Đau Thương

CrownCross_01

Đau Thương

Nỗi đau nào sánh được
Đau thương trên thập hình
Nỗi sầu nào ray rứt
Bằng sầu Chúa hy sinh.

Ghết-sê-mê-nê!
Không là vườn hoa hương ngát
Nhưng là nơi tràn ngập bóng ưu sầu
Sầu đến chết, sầu làm tim tan nát
Bật đau thương thống thiết khúc linh cầu
Giê-xu đã dốc đổ lòng cùng Thánh Phụ
Giữa vườn khuya huyết hạn suốt canh dài
A-ba! Lạy Cha, xin Ngài cất bỏ
Chén đắng nầy – nếu được – khỏi môi cay
Song chẳng theo ý Con mà ý Chúa
Lời nguyện cầu rúng động cả ngàn sao
Mà vườn quạnh môn đồ chưa tỉnh ngủ
Ôi cô đơn, sầu não xé tâm bào!

Giờ thống khổ kẻ phản Ngài lộ diện
Với đám đông gậy giáo mác cầm tay
Chúng trói Ngài.  Ai ngờ cơn nguy biến
Các môn đồ quay mặt trốn đi ngay.

Tòa công luận chúng điệu Ngài đến đó
Trận mưa đòn mắng nhiếc quá phủ phàng
Máu đã chảy dưới lằn roi độc dữ
Mão triều gai thay vương miện huy hoàng.

Nghìn tiếng thét:
Đóng đinh hắn trên thập tự!
Đóng đinh hắn trên thập tự!
Môi miệng nào nghinh đón Chúa hôm qua
Mà hiện tại dậy vang lời xử tử
Đất yên lành bỗng nổi trận phong ba.

Gô-gô-tha!  Đồi khô cằn, đất chết
Bến khổ đau vì tội ác nhân gian
Cây thánh gía nặng vai gầy ngã nghiệt
Bước chân run qua mấy đoạn gian nan.

Chính tại đó họ đóng đinh Ngài tàn nhẫn
Đôi tay chân xuyên thủng máu chan hòa
Trong cơn khát họ cho Ngài uống dấm
Giữa trời trưa nắng lửa tháng ba.

Giờ thứ chín, Giê-xu kêu lớn tiếng:
Đức Chúa Trời ôi!  Đức Chúa Trời ôi!
Sao Ngài đành lìa tôi?
Và gục xuống
Khắp đất trời rung chuyển
Bóng tối tăm tràn ngập.
– Chúa chết rồi!
Ôi! Những vòng hoa của tử thần ngạo nghễ
Đã lấp rồi Hoa Huệ trũng đau thương.
Bóng sự chết giờ lên ngôi ngự trị
Ánh sáng thần đâu nữa để soi đường

Lạy Chúa yêu thương
Đã treo mình trên cây gỗ
Đường Chúa đi trăm đau khổ nghìn cay
Chén sầu Chúa uống vì ai?
Cơn đau chẳng được một lời xót thương
Vì, Chúa hỡi! Bốn phương thù hận
Tội chúng sinh Ngài nhận đền bồi
Huyết hồng vô tội tuôn rơi
Nêu cao giá chuộc hồn người trầm luân
Đường thập tự mùa xuân chẳng có
Thấu từng mây vọng rõ tiếng sầu
Tiếng kêu xé ruột thương đau
Tiếng kêu chảy máu nát sầu tâm can
Vì, Chúa hỡi! trần gian phản loạn
Trong đam mê phủ nhận ơn Trời
Nỗi đau Chúa gánh thế rồi
Lòng ơi, xin suốt một đời nhớ ơn:
Giê-xu khổ, chết vì con!

Linh Cương

Niềm Tin Hy Họng (1996)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top