Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Ân: Xuân Cảm

Linh Ân: Xuân Cảm

Linh Ân: Xuân Cảm

Xuân Cảm

Ðào Mai hàm tiếu báo Tân Xuân,
Xuân đáo Xuân lai: Tạo Hóa vần,
Xuân trước, chưa quên Xuân khác tới,
Bốn Mùa mong ước mãi luôn tân!
Giáp mới đây thôi Ất đến gần!
Ngựa đi Dê đến đứng trong sân!
Trước thềm Năm Mới cầu Thiên ý,
“Tín Nghĩa Trung Thành” giữa Thánh dân.
Xuân nguyện Cha ban Phước, Hạnh, Tài,
Thêm Tâm tầm Ðạo mãi không phai,
Thêm lòng kính Chúa không dời đổi,
Thêm tuổi, càng thêm tríu mến Ngài
Tận Trung với Chúa sống theo LỜI,
Tận Hiến để lo công tác TRỜI,
Tận Tụy lo gì ngày Tận Thế,
Tận Chung, cùng Chúa sống muôn đời.

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân
Xuân Ất Mùi (2015)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top