Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Ân: Về Nguồn

Linh Ân: Về Nguồn

BambooPath

Về Nguồn

Vũ trụ chuyển xoay, Hạ qua Thu lại,
Ðông lạnh tàn, Xuân đến khác gì đâu ?
Có khác chăng mây lượn đáp bên đầu !
Nhân sinh tợ bóng chim câu vụt khuất !
Bấm đầu ngón tay, tuổi đời dần mất,
Khó nhọc, sầu đau, độ nhật qua ngày,
Danh, lợi, quyền, lơ lửng áng mây bay,
Giành giựt lắm, bông cỏ may tan tác !
Rồi đến lúc chập chờn mơ tiếng hạc,
Văng vẳng xa những niệm nhạc u buồn,
Lúc tâm tư thôi thúc dạ bồn chồn,
Thôi ! đã muộn, linh hồn lìa thể xác.
Sông trường sinh, nước chẳng cạn bao giờ,
Hãy quỳ xuống bên Giê-Xu trung bảo,
Giữa loài người với Thượng Đế Chí Cao,
Trở về bên giòng sông nước ngọt ngào,
Về đồng cỏ chẳng khi nào cùng tận.
Về để được giơ hai tay đón nhận,
Quyền trưởng nam mình làm mất ngày nào,
Ðể kế tự Quyền, Ngôi Nước Chí Cao,
Ðể thừa hưởng cõi thiên trào vĩnh cửu.
Thảnh thơi quá, sống bên Cha Hằng Hữu,
Tâm hồn mình xưa nặng trĩu, nhẹ nay.
Thánh vịnh hoan ca ngợi Chúa đêm ngày,
Miền Thiên Phước thỏa nguyện thay tận hưởng.

 Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top