Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Ân: Tiếng Ðóng Ðinh

Linh Ân: Tiếng Ðóng Ðinh

JesusHands_01

Tiếng Ðóng Ðinh

Dư âm “Thương Khó” tràn về,
Cảm-thương Cứu-Chúa nào-nề tâm can,
Nhịp búa Ðóng Ðinh vọng vang,
Tay chân Ðinh Ðóng, Chúa mang nhục hình.
Nào phải đâu tội của mình!
Bạn ơi ! Ngài gánh tội-tình nhân gian!
Hông giáo đâm, huyết tuôn tràn,
Gục đầu, cam chịu: ”Thành-Toàn Ý Cha”.

Trời tưng sáng, ngày thứ Ba,
Vườn xanh hoa lá chan hòa nắng Xuân.
Chúa Sống Lại, khỏi mộ phần,
Hiện ra đây đó trong thân xác người.
Chúc:”Bình-an cho các ngươi,
Phước cho kẻ chẳng thấy người đã tin…
Hãy nhận lãnh Ðức-Thánh-Linh,
Thay Ta tha-thứ tội-tình thế nhân”.(*)

“Tiếng Ðóng Ðinh” nhỏ dịu dần,
Giờ nghe Chúa gõ cửa tâm dịu-dàng,
“Hỡi ai nặng gánh giữa đàng,
Hỡi ai sầu-thảm, hoang-mang, cùng đường,
Ðến với Ta, Ðấng Yêu-Thương,
Nhận ơn chửng-cứu, Thiên-Vương rạng ngời.
Sống nhà Cha, sống muôn đời.(*)

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(*) Giăng 20:22-28; Ma-thi-ơ 11:28

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top