Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Linh Ân: Suy Tư Mùa Cảm Tạ

Linh Ân: Suy Tư Mùa Cảm Tạ

 

SUY-TƯ MÙA CẢM-TẠ – 5 Tín-Lý “DUY CHỈ” của Tin-Lành

“Cảm Tạ”…phải chăng ấy là mùa?
Thương xá rộn ràng bán với mua…
Nhạc trầm bổng, sáng, chiều, trưa…
Quà, hoa biếu tặng cho vừa lòng nhau?

Ðâu ý nghĩa …ban đầu Ðất Mới…
Ðoàn người “Tân Thế Giới” họp nhau …
Tạ ơn Thiên Chúa ân sâu …
Ban cho gia súc, hoa màu tốt tươi.

Người muôn vẻ tươi cười trong nắng,
Khắp thôn trang sốt sắng rủ nhau,
Súc vật, hoa quả mùa đầu,
Ðem dâng cảm tạ ơn sâu Ðất Trời.

Mình con Chúa giữa đời muôn lối,
Giữa bon chen trăm mối tơ vò,
Thôi thì bao chuyện phải lo,
Lắm khi lo cả con bò trắng răng!

Bạn thân hỡi nhớ chăng Lời Chúa,
Hãy chuyên tâm nương dựa nơi Ngài,
Tin Chúa nắm giữ tương lai,
Giữa bao thử thách, khẩn nài Chúa thương.

Lời Chúa dạy, chăm bươn lối hẹp,
Tín trung sao cho đẹp lòng Ngài,
Dọn lòng đón Chúa hồi lai,
Ðang khi thuận tiện Nhà Ngài chăm lo.

Cảm tạ Chúa ban cho Hội Thánh,
Hãy cùng nhau sát cánh chung lòng,
Buổi thờ phượng, giờ thông công,
Tâm tình chia xẻ, mặn nồng tương thân.

Tạo dịp tiện quây quần học hỏi,
Lời Thánh Kinh theo dõi từng ngày,
Thánh Linh soi sáng tỏ bày,
Tâm thần thanh thản, trong ngoài thỏa thay.

Lễ Cảm Tạ năm nay kỷ niệm,
“Năm Trăm Năm” sự kiện ước mong,
Cải-Chánh Giáo-Hội thành công,|
Cột trụ “DUY CHỈ” truyền thông cho đời.(*)

“DUY KINH-THÁNH” chính Lời Thiên Chúa,
Ðược cứu “DUY ÂN-ÐIỂN” Ngài ban,
“DUY ÐỨC-TIN” tâm vững vàng,
Chỉ “DUY ÐẤNG CHRIST” thành toàn cứu ân.

“Năm Cột Trụ” trọn phần “Tín Lý”,
Giải tỏ ra Ngôi Vị Chân Thần,
Ba Ngôi Chúa Thánh Một Thân,
“DUY VINH-HIỂN THUỘC CHÚA” Thần Chí Tôn.

Quyền Ngôi Nước Chúa Trường Tồn. Amen

California – Mùa Cảm Tạ 2017
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

(*) 5 Solas of the Gospel

 

 

 

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top