Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Ân: Suy Niệm Chúa Phục Sinh

Linh Ân: Suy Niệm Chúa Phục Sinh

Linh Ân: Suy Niệm Chúa Phục Sinh

Suy-Niệm Chúa Phục-Sinh

Sáng xuân hồng vầng dương tỏa xuống,
Sương long lanh ngủ muộn trên cây,
Thoảng cơn gió nhẹ cành lay,
Tròn lăn, rơi, rụng, sáng ngày Phục Sinh.

Chân rảo bước bình minh dần tỏ,
Chuông giáo đường ngân rõ thanh âm:
“Thương người Con Thánh âm thầm,
Nhục hình thay chịu lỗi lầm nhân gian”.

Suy nghiệm đúng hằng ngàn năm trước,
Thánh Kinh Tân, Cựu Ước đã ghi:
“Con Người xuống thế đúng kỳ,
Hiện thân chính Ðấng Mê-Si cứu người”.

Hầu ai tin Ðạo Trời chân thật,
Gánh tội khiên được cất đi ngay,
Hồn thân đổi mới từ nay,
Ðường trần có Chúa, dường đây thiên đàng.

Từ bỏ hẳn đường hoang thuở trước,
Hưởng hồng ân vĩnh phước tràn đầy,
Ðàn Chiên nhà Chúa xum vầy,
Hân hoan suy niệm Mừng Ngày Phục Sinh.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top