Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Ân: Khai Bút Ðầu Xuân

Linh Ân: Khai Bút Ðầu Xuân

Linh Ân: Khai Bút Ðầu Xuân

Khai Bút Ðầu Xuân

Ðêm Giao-Thừa, canh bánh chưng,
Tưng tưng Mùng Một đón mừng Xuân sang,
Ðời chúc: Tài, Lộc, An Khang,
Con Chúa cầu chúc: Bình An Thái Hòa.
Ðời cúng: Mời đón Ông Bà,
Nhớ về phù trợ, thêm gia sang giàu!
Dân Chúa đầu năm nguyện cầu:
Xin Cha xuống phước nhiệm mầu quanh năm.
Chẳng cầu sao, chẳng khấn rằm,
Con Chúa nguyện ước càng chăm học Lời,
Lời hằng sống, Lời từ Trời,
Dạy, khuyên, răn, bảo, gọi, mời Tín Trung.
Chín Trái Thánh Linh bổ sung,
Khỏi Cầu, Vừa, Ðủ, kiết cùng lo toan.
Cầu cho con cháu giỏi ngoan,
Cầu cho dân Chúa hợp đoàn nhà Cha,
Ban ngành tích cực tham gia,
Linh công, linh vụ xây nhà Chúa nay,
Ngày tàn, tháng lụn, chim bay,
Ngồi lại cùng đếm những ngày Chúa ban.
Xin Cha thêm sự khôn ngoan,
Cùng nhau vui vẻ thành toàn ý Cha,
Chúa đến chung khúc khải ca.
Ha-lê-lu-gia.

Linh-Ân Nguyễn Thiên Nhân
Xuân Ất Mùi (2015)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top