Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Ân: Buổi Mai Ấy

Linh Ân: Buổi Mai Ấy

Linh Ân: Buổi Mai Ấy

Buổi Mai Ấy

Buổi mai ấy, mặt trời vừa thức giấc,
Gió lay cây, sương ngái ngủ lăn tròn,
Hai nàng Ma-ri, tất tả đường mòn,
Lòng nôn nả, đi thăm nom mộ Chúa!

Ba ngày qua, hồn thân như héo úa!
Quên làm sao, hình ảnh Chúa hy-sinh!
Người ta ghét khinh, đóng Chúa thập hình!
Thầm nhớ lại câu: “Nhân tình thế thái”.

Tay trong tay tâm tư dường ái ngại,
Cân dầu thơm, mong được xức xác Ngài,
Lòng nhủ lòng: “Thăm mộ Chúa ban mai”,
Lúc thôn xóm không một ai ngờ vực.

Kìa ! lạ quá, mình ngủ mê hay thức?
Ðá chắn mộ phần ai vực lăn ra?
Quân lính niêm-phong mộ Chúa kia mà!?
Vào trong mộ mắt lệ nhòa, quặn thắt!!!

Xác Chúa đâu rồi, vải thô tung vất?
Có vậy sao, ai trộm xác Chúa rồi!?
Ðang lúc chị em lòng dạ rối bời,
Mờ trong tầm mắt bóng người đi tới.

“Chủ vườn hỡi, giúp chị em tôi với,
Xác Chúa tôi ai dời chỗ đi rồi !?”.
“Hỡi các ngươi: Tìm Chúa chẳng đúng nơi,
Ngài Sống Lại, như lời Ngài đã phán”.

Nghe vừa dứt, có kịp đâu suy đoán,
Quãng đường làng chỉ một thoáng qua mau.
“Ðến bạn ơi ! xem quyền phép nhiệm mầu,
Chúa đã chết mà nay Ngài Sống Lại”.

Lời Chúa dạy xưa, cùng nhau phân giải:
“Khỏi Ba ngày, Ta Sống Lại Vinh-Quang”.
Phía cửa vang ra, lời nói dịu dàng,
Nhướng mắt, Thô-ma bàng-hoàng mơ tỉnh.

“Mừng cho ngươi, các Con ơi bình-tĩnh,
Chính Ta đây trong xác thịt con người,
Việc đã xảy ra, theo đúng ý Trời,
Từ phần mộ, Sống lên Ngôi Quang-Chính”.

“Ðúng Chúa yêu, xin cho con xác-định,
Tay, hông Thầy, còn mang vết giáo, đinh ?”.
Ánh mắt khoan dung, Cứu Chúa nghiêng mình,
Môn-đệ thấy vết giáo, đinh đâm lũng.

“Hỡi các Con, vui lên đừng nao-núng,
Quyền phép Thượng-Thiên, Ân-Sủng dưới đời,
Từ Cha ban sẽ đụng đến các ngươi,
Hãy rao giảng Tin-Lành ơn Cứu-rỗi”.

Cứu-ân ấy Chúa còn đang mời gọi,
Chúa Sống Vinh-Quang, Chúa Sống muôn đời.
Ngoài Chúa ra, người vẫn chỉ là người,
Mà nguyên tội, biển khơi khôn rửa sạch

Hân-hoan Chúa Sống Lại rồi,
Nhận, tin Chúa Sống, ngàn đời Phước-Ân.
Bạn ơi, kíp đến nhận phần.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
               

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top