Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Pháp: Tiếng Ngài Gọi Con – La Voix du Seigneur m’appelle

Thánh Ca Pháp: Tiếng Ngài Gọi Con – La Voix du Seigneur m’appelle

Tựa đề: Tiếng Ngài Gọi Con
Nguyên tác: La Voix du Seigneur m’appelle
Nhạc: Arthur Seymour Sullivian (1842-1900)
Lời: Mlle Amélia Humber 
Trình bày: Sebastian Demrey & Jimmy Lahaie/Andrée Grisel

Thư Viện Tin Lành (2018)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top