Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Lời Kinh Thánh và Sự Thật

Lời Kinh Thánh và Sự Thật

 

Lời Kinh Thánh và Sự Thật

Chúng ta đang sống trong một thời mà sự gian dối và lường gạt đã được sử dụng như một kế sách để thực hiện mục đích.  Nhiều người đã nói dối không chút ngại ngùng.  Thậm chí có người muốn sống chân thật cũng thấy khó có thể sống được trong một môi trường đầy gian dối.  Lời Chúa dạy chúng ta như thế nào về vấn đề nầy? Mời bạn suy gẫm các câu Kinh Thánh sau đây về chủ đề nầy theo Bản Dịch 2011.

I. Ba Ngôi Đức ChúaTrời Là Đấng Chân Thật

A.   Đức Chúa Cha Là Đấng Chân Thật

Chúng ta cũng biết rằng Con Đức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta tri thức, để chúng ta có thể biết Đấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Ngài, là Đấng Chân Thật, vì chúng ta ở trong Con Ngài, Đức Chúa Jesus Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời Chân Thật và sự sống đời đời. (1 Giăng 5:20)

B.   Đức Chúa Con Là Sự Thật (Chân Lý)

Đức Chúa Jesus nói với ông, “Ta là con đường, chân lý, và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta.” (Giăng 14:6)

C. Đức Thánh Linh Là Thần của Sự Thật

Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.(Giăng 14:17)

Khi Đấng An Ủi đến, Ngài sẽ làm chứng về Ta; Ngài là Đấng Ta sẽ từ Cha phái đến các ngươi; Ngài là Thần của sự thật ra từ Cha.(Giăng 15:26)

Khi Thần của sự thật đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi sự thật, vì Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ thông báo cho các ngươi những việc sẽ xảy đến. (Giăng 16:13)

II. Quỷ Sa-tan Là Cha của Sự Dối Trá

Các ngươi thuộc về cha các ngươi là Ác Quỷ, và các ngươi muốn làm theo điều cha các ngươi muốn. Nó là kẻ giết người từ ban đầu và không đứng về phía sự thật, vì không có sự thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói theo bản chất của nó, vì nó là kẻ nói dối và cha của sự nói dối.(Giăng 8:44)

III.        Có Những Chính Quyền Không Tôn Trọng Sự Thật

“.. Chúng dùng sự lừa dối để nắm lấy quyền lực trong nước chứ không cậy vào sự thật. Thật vậy, chúng cứ mỗi ngày một tiến sâu vào tội ác, nhưng chúng không biết đến Ta,” CHÚA phán.(Giê-rê-mi 9:3)

IV.          Có Những Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Không Chân Thật

Làm sao các ngươi có thể nói được rằng, ‘Chúng tôi khôn ngoan, vì luật pháp của CHÚA ở với chúng tôi,’ trong khi sự thật là bọn dạy giáo luật đã dùng ngòi bút của chúng bẻ cong lẽ thật, và biến nó thành một điều dối trá?(Giê-rê-mi 8:8)

Từ giữa anh chị em sẽ có những người dấy lên, nói những lời bẻ cong sự thật, để lôi kéo các môn đồ theo họ.(Công Vụ 20:30)

V.   Xã Hội Băng Hoại

Công lý bị đẩy lui; công chính đứng đằng xa; sự thật bị ngã nhào ngoài đường; công bình không được bước vào.Vì sự thật không còn, nên ai lìa bỏ thói gian tà là tự biến thành con mồi. CHÚA thấy điều ấy, và Ngài rất phật lòng, bởi công lý chẳng còn nữa.(Isa 59:14-15)

.. Đây quả là một dân không vâng theo tiếng CHÚA, Đức Chúa Trời của mình, và không chịu nhận lấy lời sửa dạy. Nói sự thật với họ thật uổng công. Nói chưa hết lời, họ đã cắt ngang gạt bỏ.  Họ đã làm mặt họ chai lỳ hơn đá; họ từ chối quay về với Ngài.(Giê-rê-mi 7:28)

Chúng thù ghét quan tòa nào xét xử công minh ở chốn công đường. Chúng khinh khi những người dám nói lên sự thật.(A-mốt 5:10)

VI.          Tuy Nhiên Chúa Muốn Chúng Ta Sống Chân Thật

CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “.. Vậy hãy yêu chuộng sự thật và hòa bình.”(Xêc 8:19)

Nhưng giờ đến và bây giờ đã đến, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và sự thật, vì Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy.  Đức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và sự thật.(Giăng 4:23-24)

Đức Chúa Jesus trả lời, “.. Ai thuộc về sự thật thì nghe lời Ta.”(Giăng 18:37)

Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, Đấng Christ, là đầu.(Êph 4:15)

Vậy xin anh chị em hãy cổi bỏ sự giả dối.(Êph 4:25)

Vì chúng ta không thể làm những gì nghịch với sự thật, nhưng phải làm những gì hợp với sự thật.(2Côr 13:8)

Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội, chúng ta lừa dối chính mình, và sự thật không ở trong chúng ta.(I Giăng 1:8)

VII.       Đức Chúa Trời Sẽ Đoán Phạt Những Kẻ Nói Dối

Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trời đã biểu lộ để trừng phạt mọi hình thức vô luân và gian ác của những kẻ dùng những biện pháp gian ác đàn áp sự thật.(Rô 1:18)

Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ không tin, những kẻ đáng ghê tởm, những kẻ sát nhân, những kẻ gian dâm, những kẻ làm tà thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, phần của chúng sẽ ở trong hồ lửa và lưu huỳnh cháy phừng phừng, đó là sự chết thứ hai. (Khải 21:8)

VIII.   Phương Cách Để Có Thể Sống Chân Thật

Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do.(Giăng 8:32)

Xin Cha thánh hóa họ bằng sự thật của Cha. Lời Cha chính là sự thật.(Giăng 17:17)

Mục sư Đặng Ngọc Báu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top