Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Thử Thách

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Thử Thách

Lời Ban Biên Tập: Cuộc sống của người tin Chúa thường xuyên đối diện với những thử thách.  Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra để rèn luyện người tin Chúa.  Dưới đây là vài câu Kinh Thánh về chủ đề này. 

Thử Thách

Ta nói những điều này với các ngươi, để các ngươi được bình an trong Ta. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi (Giăng 16:33) (BD 2011)

Các anh em của tôi! Khi anh em đối diện với đủ loại thử thách, hãy xem đó là niềm vui trọn vẹn, vì biết rằng việc thử thách đức tin của anh em sinh ra sự chịu đựng, và khi sự chịu đựng đầy trọn, anh em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì. (Gia-cơ 1:2-4) (BDVN)

Chúng tôi bị áp lực đủ mọi mặt nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không hề tuyệt vọng, bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt.  Chúng tôi luôn mang sự chết của Ðức Chúa Jesus trong thân thể mình, để sự sống của Ðức Chúa Jesus cũng được thể hiện trong thân thể chúng tôi. (II Cô-rinh-tô 4:8-10) (BD2011)

Không có thử thách nào xảy đến cho anh em là quá sức của người bình thường. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức của anh em; nhưng trong thử thách, sẽ mở lối ra, để anh em có thể chịu được (I Cô-rinh-tô 10:13) (BDVN)

Anh em yêu dấu! Đừng ngạc nhiên khi lửa thử thách xảy ra ở giữa anh em,  dường như là một việc khác thường xảy đến cho anh em. Nhưng anh em đã dự phần trong những đau khổ của Đấng Christ thì hãy vui mừng; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ. (I Phi-e-rơ 4:12-13) (BD VN)

Và giờ đây, sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển – là Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ Jesus – chính Ngài sẽ hoàn thiện, sẽ xác định, sẽ ban năng lực, và sẽ vững lập anh em. (I Phi-e-rơ 5:10) (BDVN)

Phước cho người kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì sau khi trải qua cơn rèn thử, người ấy sẽ nhận được mão miện đắc thắng của sự sống, mà Chúa đã hứa cho những người yêu kính Ngài. (Gia-cơ 1:12) (BD 2011)

Chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ bởi vì biết rằng gian khổ sinh kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh nghị lực, nghị lực sinh hy vọng, và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, bởi vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh, là Đấng đã được ban cho chúng ta. (Rô-ma 5:3-5) (BDVN)

Thật vậy, tôi cho rằng những đau khổ hiện tại không thể so sánh với vinh quang tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta. (Rô-ma 8:18) (BDVN)

Mỗi khi con lo sợ, con đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài. (Thi thiên 56:3) (BD 2011)

Ta há đã chẳng truyền lịnh cho ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và hãy can đảm! Chớ sợ hãi và chớ mất tinh thần, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi. (Giô-suê 1:9)

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (BSBF)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top