Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Sự Khích Lệ

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Sự Khích Lệ

Sự Khích Lệ

Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. (Thi Thiên 27:14)

Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. (Thi Thiên 37:5)

Khi ngươi vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. (Ê-sai 43:2)

Anh em yêu dấu! Đừng ngạc nhiên khi lửa thử thách xảy ra ở giữa anh em – dường như là một việc khác thường xảy đến cho anh em. Nhưng anh em đã dự phần trong những đau khổ của Đấng Christ thì hãy vui mừng; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ. (I Phi-e-rơ 4:12-13)

Bởi vì tôi tin chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, những quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, là Chúa của chúng ta. (Rô-ma 8:38-39)

Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình của Ta mà nâng đỡ ngươi. (Ê-sai 41:10)

Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, bên dưới ngươi có cánh tay đời đời của Ngài, Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi! (Phục Truyền 33:27)

Tôi sẽ không chết đâu, nhưng vẫn sống, để thuật lại những công việc của Đức Giê-hô-va. (Thi Thiên 118:17)

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. (Phi-líp 4:13)

Hỡi những người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va: Hãy vững lòng bền chí. (Thi Thiên 31:24)

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. (Ê-sai 40:31)

Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. (Ca  Thương 3:26)

Rồi đây những người được cứu chuộc của Ngài sẽ trở về. Họ sẽ đến Si-ôn với những tiếng reo hò; niềm vui viên miễn trên đầu của họ. Họ sẽ hân hoan và vui vẻ; nỗi u buồn và sầu thảm sẽ lánh xa. (Ê-sai 51:11)

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top