Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Sợ Hãi

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Sợ Hãi

 

Lời Ban Biên Tập: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường xuyên phải đối diện với nhiều hoàn cảnh khác nhau.  Khi gặp nghịch cảnh khó khăn, đôi lúc một số người trong chúng ta sợ hãi.  Dưới đây là Lời Chúa dành cho bạn.

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” (Ê-sai 41:10 – BD1925)

” Mỗi khi con lo sợ, con đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài” (Thi Thiên 56:3 – – BD2011)

“Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời – vượt quá mọi hiểu biết – sẽ giữ gìn lòng của anh em và ý tưởng của anh em trong Đấng Christ Jesus.” (Phi-líp 4:6-7 – BDVN)

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27 – BD1925)

“Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, yêu thương, và tự chủ.” (II Ti-mô-thê 1:7 – BD2011)

“Không có sự sợ hãi trong tình yêu, nhưng tình yêu toàn vẹn loại bỏ sự sợ hãi; bởi vì sự sợ hãi liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu.” (I Giăng 4:18 – BDVN)

” Khi tâm trí con bị vô số nỗi lo âu dồn dập, niềm an ủi của Ngài làm phấn khởi linh hồn con.” (Thi Thiên 94:19 – BD2011)

“Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta” (Ê-sai 43:1b – BD1925)

” Nỗi lo lắng làm cho lòng trĩu nặng; nhưng lời nói hay làm phấn chấn tinh thần.” (Chân Ngôn 12:25 – BD2011)

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4 – BD1925)

“Đừng run sợ và đừng kinh hãi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con bất kỳ nơi nào con đi.” (Giô-suê 1:9b – BD1925)

“Vì vậy, đừng lo lắng về những chuyện của ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về chuyện của nó. Sự khó nhọc của mỗi ngày là đủ.” (Ma-thi-ơ 6:34 – BDVN)

“Hãy trao tất cả những lo lắng của anh em cho Ngài, bởi vì Ngài luôn chăm sóc anh em.” (I Phi-e-rơ 5:7 – BDVN)

“Hãy nói với những người có lòng sợ hãi, “Hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ! Nầy, Ðức Chúa Trời của anh chị em sẽ đến” (Ê-sai 35:4 – BD2011)

“Vì thế Ta nói với các ngươi, đừng lo lắng về cuộc sống rằng sẽ ăn gì, cũng đừng lo lắng về thân thể rằng sẽ mặc gì. Vì linh hồn quan trọng hơn thức ăn, và thân thể quan trọng hơn quần áo. Hãy xem loài quạ. Chúng chẳng gieo và chẳng gặt, chúng chẳng có kho thóc hay vựa lẫm, thế mà Ðức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi thật quý giá hơn loài chim biết bao. Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng mà có thể làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy nếu các ngươi không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao phải lo lắng những việc khác làm chi?” (Lu-ca 12:22-26 – BD2011)

“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” (Thi Thiên 27:1 – BD1925)

“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.” (Thi Thiên 55:22 – BD1925)

“CHÚA ở với tôi, tôi chẳng sợ” ( Thi Thiên 118:6a – BD2011)

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, và khỏi dịch lệ độc-hại.  Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.  Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem, và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác.  Vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chí cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn-địch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, Ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta.” (Thi Thiên 91:1-16)

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (14/3/2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top