Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Lo Lắng

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Lo Lắng

Lo Lắng

Hãy trao mọi lo lắng của mình cho Ngài, bởi vì Ngài chăm sóc anh em. (I Phi-e-rơ 5:7)

Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta. (Giăng 14:1)

Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng của anh em và ý tưởng của anh em trong Đấng Christ Jesus. (Phi-líp 4:6-7).

Hãy để sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng anh em, là điều mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể; và hãy cảm tạ. (Cô-lô-se 3:15)

Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người đó trong sự bình yên trọn vẹn, bởi vì người nhờ cậy Ngài. (Ê-sai 26:3)

Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ nằm và ngủ bình an; bởi vì chỉ một mình Ngài làm cho con được ở an nghỉ. (Thi Thiên 4:8)

Hãy tiếp tục thực hành những điều mà anh em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy nơi tôi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. (Phi-líp 4:9)

Bởi vì điều nầy, Ta nói với các con: Đừng vì sự sống của mình mà lo phải ăn gì, uống gì; cũng đừng vì thân thể của mình mà lo phải mặc gì. Sinh mạng không quý trọng hơn thức ăn, và thân thể không quý trọng hơn quần áo hay sao? Hãy xem loài chim trời: chúng không gieo, không gặt, cũng không tích trữ vào kho, nhưng Cha Thiên Thượng của các con vẫn nuôi chúng. Các con không quý trọng hơn chúng hay sao? Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời của mình dài thêm một giờ hay không? Còn về quần áo, tại sao các con lo lắng? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng không làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta nói cùng các con rằng: Dù vua Sa-lô-môn có sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những đóa hoa đó. Vì vậy, hỡi những kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ ngoài đồng, ngày nay còn tồn tại, ngày mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng nó mặc đẹp như thế, huống chi là các con? Vì vậy, đừng lo lắng mà nói: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ hay ‘Chúng ta sẽ uống gì?’ hay ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’ Bởi vì dân ngoại vẫn tìm kiếm tất cả những điều nầy, và bởi vì Cha Thiên Thượng của các con biết tất cả những nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì tất cả những điều này sẽ được ban thêm cho các con. Vì vậy, đừng lo lắng về những điều thuộc về ngày mai; bởi vì ngày mai sẽ tự lo cho nó. Sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày đó. (Ma-thi-ơ 6:25-34)

Hướng tâm trí vào xác thịt đưa đến sự chết, nhưng hướng tâm trí vào Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an. (Rô-ma 8:6)

Khi nằm xuống, con sẽ không lo sợ; khi nằm xuống, con sẽ an giấc ngủ ngon. (Châm Ngôn 3:24)

Về phần chúng ta, là những người đã tin, thì bước vào sự an nghỉ …., còn một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. (Hê-bê-rơ 4:3a; 4:9)

Những ai yêu mến luật pháp Ngài ắt được bình an thịnh vượng; không có điều gì làm cho họ vấp ngã. (Thi Thiên 119:165)

Người nào ở trong nơi che chở của Ðấng Chí Cao, sẽ luôn luôn được ở dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Tôi thưa với CHÚA rằng: “Ngài là nơi ẩn náu của con và là thành trì của con; Ngài là Ðức Chúa Trời của con; con tin cậy nơi Ngài.” (Thi Thiên 91:1-2)

Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con, không giống như thế gian cho. Lòng các con đừng bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27)

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top