Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Kinh Thánh Là Cẩm Nang Cho Đời Sống

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Kinh Thánh Là Cẩm Nang Cho Đời Sống

Lời Ban Biên Tập

Trong suốt 20 thế kỷ qua, hằng tỷ người trên thế giới đã kinh nghiệm rằng Kinh Thánh là một cẩm nang tuyệt vời cho đời sống để hướng dẫn mọi người sống một cuộc sống phước hạnh theo đúng mục đích mà mình được tạo dựng.  Khi đối diện với những nghịch cảnh và bất an, chúng ta lại càng cần Kinh Thánh hơn bao giờ hết.    Mời bạn đọc một vài câu Kinh Thánh về chủ đề này.

Kinh Thánh Là Cẩm Nang Cho Đời Sống

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi của tôi. (Thi Thiên 109:105)

Khi con đi, những lời đó sẽ dẫn dắt con; lúc con ngủ, nó gìn giữ con; và rồi khi con thức dậy, nó sẽ trò chuyện với con. Bởi vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường của sự sống. (Châm Ngôn 6:22-23)

Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. (Thi Thiên 109:11)

Những điều đó dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; ai gìn giữ lấy, được phần thưởng rất lớn. (Thi Thiên 19:11)

Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa. (Thi Thiên 109:9)

Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói với những người Do Thái đã tin Ngài: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ của Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ ban cho các ngươi sự tự do.”  (Giăng 8:31-32)

Những lời xác chứng của Ngài là niềm vui của con; những lời xác chứng đó là các cố vấn của con. (Thi Thiên 119:24)

Bước chân của một người được Chúa thiết lập, và Ngài thích đường lối của người (Thi Thiên 37:23)

Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. (Thi Thiên 32:8)

Ngài phục hồi sức lực cho linh hồn tôi; Ngài dẫn tôi vào các lối công chính, vì cớ danh Ngài. (Thi Thiên 23:3)

Khi các ngươi phân vân quay qua bên phải hoặc bên trái, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng từ phía sau rằng: “Đây là con đường. Hãy bước đi trong đó!” (Ê-sai 30:21) 

Như lời Ngài đã dùng miệng các tiên tri phán từ thuở trước …, để soi dẫn cho những người đang ngồi trong nơi tối tăm và trong bóng của sự chết, để dẫn chân chúng ta vào đường lối an bình. (Lu-ca 1:70; 1:79)

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. (Giô-sép 1:8)

Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, dạy người trong sự công chính, để người thuộc về Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. (II Ti-mô-thê 3:16-17)

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top