Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Kiên Nhẫn

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Kiên Nhẫn

 

Kiên Nhẫn

Ban Biên Tập:
Cuộc sống vội vã trong xã hội hiện đại đã tạo cho con người một thói quen tìm kiếm những lời giải đáp cấp bách và nhanh chóng.  Tuy nhiên, kiên nhẫn hay nhẫn nại là một đức tính cao quý.  Thư Viện Tin Lành xin gởi đến bạn đọc một ít câu Kinh Thánh về chủ đề này.

Yêu thương là nhẫn nại, là nhân từ; yêu thương không ganh tị, yêu thương không tự hào, không kiêu ngạo. (I Cô-rinh-tô 13:4 – BDVN)

Gia-cốp làm việc bảy năm để được Ra-chên, nhưng vì yêu nàng nên chàng coi bảy năm như chỉ vài ngày. (Sáng Thế Ký 29:20BD2011)

Anh chị em cần phải kiên nhẫn, để sau khi làm xong ý muốn của Ðức Chúa Trời, anh chị em sẽ nhận được điều đã hứa. (Hê-bơ-rơ 10:36 – BD2011)

Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. (Phi-líp 4:6BDVN)

Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. (Rô-ma 12:12 – BD2011)

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. (Ê-sai 40:31BD2011)

Xin anh chị em hãy hết mực khiêm tốn và mềm mại, hãy nhẫn nại, hãy chịu đựng nhau trong tình yêu thương. (Ê-phê-sô 4:2 – BD2011)

Chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ bởi vì biết rằng gian khổ sinh kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh nghị lực, nghị lực sinh hy vọng, và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, bởi vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh, là Đấng đã được ban cho chúng ta (Rô-ma 5:3-5 – BDVN)

Đức Giê-hô-va nhân từ với những người trông đợi Ngài, với những linh hồn tìm kiếm Ngài. Hy vọng và yên lặng trông chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va là điều tốt (Ca thương 3:25-26 – BD2011)

Tôi đã kiên trì trông đợi CHÚA; Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi. (Thi thiên 40:1 – BD2011)

CHÚA hay thương xót và khoan dung độ lượng, chậm nóng giận và đầy dẫy tình thương. (Thi thiên 103:8 – BD2011)

Kết cục của sự việc tốt hơn lúc khởi đầu. Tính nhẫn nại tốt hơn tính kiêu ngạo. (Truyền Đạo 7:8 – BD2011)

Anh chị em cũng vậy, hãy kiên trì, hãy vững lòng, vì ngày Chúa đến rất gần rồi. (Gia-cơ 5:8 – BD2011)

Người chậm nóng giận là người đại trí, kẻ nóng tính tỏ thái độ liền là tự ý phô sự dại dột mình ra. (Châm Ngôn 14:29 – BD2011)

Nhưng nếu chúng ta hy vọng vào điều chúng ta chưa thấy, chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. (Rô-ma 8:25 – BDVN)

Anh chị em là những người được Ðức Chúa Trời chọn, những người thánh và được yêu thương của Ngài, vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, hiền lành, và nhẫn nhục;  hãy ráng chịu đựng nhau và tha thứ nhau; nếu ai có điều gì phiền trách người khác, thì như Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào, anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thể ấy. (Cô-lô-se 3:12-13 – BD 2011)

Chúa không chậm trễ về lời hứa như một số người suy tưởng, nhưng Ngài nhẫn nại đối với anh em: không muốn một ai chết mất nhưng muốn mọi người đều ăn năn . (2 Phi-e-rơ 3:9 – BDVN)

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top