Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Hy Vọng

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Hy Vọng

Hy Vọng

Lời Ban Biên Tập:
Hy vọng là một đặc điểm của người tin Chúa.  Người tin Chúa biết Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành, và Ngài  cũng là Đấng thành tín, cho nên người tin Chúa đặt niềm hy vọng của mình nơi Đức Chúa Trời.  Mời bạn ôn lại vài câu Kinh Thánh về chủ đề hy vọng.

Chúa phán, ‘Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, và khi các ngươi đến và cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhậm lời cầu xin của các ngươi.  Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và các ngươi sẽ tìm được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. Ta sẽ cho các ngươi tìm được Ta,’ Chúa phán, ‘và Ta sẽ phục hồi vận mạng của các ngươi. (Giê-rê-mi 29:11-14) (BD 2011)

Anh em hãy vui mừng trong việc này, dù hiện tại, nếu cần, anh em phải chịu khổ ít lâu, với nhiều thử thách, để đức tin được thử luyện của anh em quý hơn vàng đang bị thiêu chảy, để qua sự tinh luyện bằng lửa– nhận được sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện đến; là Ðấng, dù chưa thấy, anh em yêu mến; là Đấng bây giờ chưa gặp mặt, anh em đang tin cậy Ngài với với niềm hân hoan rạng ngời khôn tả, vì đang nhận kết quả của đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn. (I Phi-e-rơ 1:6-9) (BDVN)

Nhưng ai trông cậy Chúa sẽ được sức mới; Họ sẽ cất cánh bay cao như phượng hoàng; họ sẽ chạy mà không mệt mỏi; họ sẽ đi mà không kiệt sức. (Ê-sai 40:31) (BD 2011)

Và giờ đây, sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển – là Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ Jesus – chính Ngài sẽ hoàn thiện, sẽ xác định, sẽ ban năng lực, và sẽ thiết lập anh em.  (I Phi-e-rơ 5:10) (BDVN)

Tôi có niềm tin quả quyết nầy, đó là Ðấng đã bắt đầu làm những việc tốt đẹp trong anh chị em sẽ tiếp tục công việc của Ngài cho đến khi hoàn tất trong ngày của Ðức Chúa Jesus Christ. (Phi-líp 1:6) (BD2011)

Chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ bởi vì biết rằng gian khổ sinh kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh nghị lực, nghị lực sinh hy vọng, và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, bởi vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh, là Đấng đã được ban cho chúng ta (Rô-ma 5:3-5) (BDVN)

Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh. (Rô-ma 15:13) (BD2011)

Bởi vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm thời của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng vĩnh cửu và vô hạn – vì chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng đến những điều không thấy được. Những điều thấy được chỉ là tạm thời, nhưng những điều không thấy được là vĩnh cửu. (II Cô-rinh-tô 4:17-18) (BDVN)

Vì niềm hy vọng này mà chúng ta được cứu. Hy vọng đã được nhìn thấy thì không còn là hy vọng, vì ai lại trông mong điều mình đang thấy bao giờ? Nhưng nếu chúng ta hy vọng vào điều chúng ta chưa thấy, chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. (Rô-ma 8:24-25) (BDVN)

Lắm kẻ đã nói về con rằng: “Đức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu.” Nhưng Chúa ôi, Ngài là thuẫn khiên của con, vinh hiển của con, và là Đấng làm cho đầu con ngước lên.  Tôi hướng về Chúa lớn tiếng kêu cầu; từ núi thánh của Ngài, Ngài đã đáp lời tôi. (Thi-thiên 3:2-4) (BD2011)

Nhưng Chúa rất vui lòng về những người kính sợ Ngài, những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài. (Thi-thiên 147:11) (BD2011)

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (7/4/2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top