Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Hoạn Nạn

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Hoạn Nạn

Hoạn Nạn

Lời Ban Biên Tập:
Xin gởi đến bạn đọc một ít câu Kinh Thánh giúp nâng đỡ bạn trong lúc hoạn nạn.

Trong ngày gian truân chúng nó xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. (Thi Thiên 18:18 – BD1925)

Tôi đã kiên trì trông đợi CHÚA; Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi ra khỏi hố sâu ghê rợn, khỏi chốn sình lầy nhớp nhơ; Ngài đặt chân tôi trên một vầng đá, và lập vững những bước chân tôi. Ngài đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta. Nhiều người thấy thế và đâm ra sợ hãi, rồi họ tin cậy CHÚA. (Thi Thiên 40:1-3 – BD1911)

Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ! Loài người sẽ làm chi tôi? (Thi Thiên 118:5-6 – BD1925)

Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. (Thi Thiên 138:7 – BD1925)

Nhưng ai nghe lời Ta sẽ được sống bình an vô sự, người ấy sẽ sống an lành, chẳng sợ tai họa hiểm nguy. (Châm Ngôn 1:33 – BD2011)

Khi ngươi vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. (Ê-sai 43:2 – BD1925)

Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn. Sự hỉ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu họ; họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ, sự buồn bực than vãn sẽ tránh đi. (Ê-sai 51:11 – BD1925)

Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn, và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài. (Na-hum 1:7 – BD1925)

Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại đem ích lợi cho những người yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài (Rô-ma 8:28 – BDVN)

Chúc tụng Ðức Chúa Trời, và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ – Chúa của chúng ta – là Cha nhân từ và Ðức Chúa Trời an ủi, là Đấng đang an ủi chúng ta trong mọi hoạn nạn, để chúng ta có thể an ủi những người khác trong mọi hoạn nạn của họ bằng niềm an ủi chính chúng ta đã được Ðức Chúa Trời an ủi. (2 Cô-rinh-tô 1:3-4 – BDVN)

Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.  (2 Cô-rinh-tô 4:8-9 – BDVN)

Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.  Và rồi sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng của anh em và ý tưởng của anh em, trong Đấng Christ Jesus. (Phi-líp 4:6-7 – BDVN)

 

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (BSBF)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top