Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Bình An

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Bình An

Lời Ban Biên Tập: Trước khi Đức Chúa Jesus về trời, Ngài hứa ban bình an cho những người tin Ngài.  Dưới đây là một số câu Kinh Thánh về chủ đề bình an.

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em (I Phi-e-rơ 5:7) (BDHĐTT)

Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng của anh em và ý tưởng của anh em, trong Đấng Christ Jesus. (Phi-líp 4:6-7) (BDVN)

Cầu xin Chúa ban sức mạnh cho con dân Ngài; Cầu xin Chúa ban phước bình an thịnh vượng cho con dân Ngài. (Thi thiên 29:11) (BD2011)

Lạy Chúa, xin Ngài ban cho chúng con được bình an, vì thật vậy, những gì chúng con đã làm được đều do Ngài làm cho chúng con. (Ê-sai 26:12) (BD2011)

Hãy lìa bỏ điều ác và làm điều thiện; hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.  Mắt Chúa đoái xem những người ngay lành. Tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ. (Thi thiên 34:14-15) (BD2011)

Ta để sự bình an lại với các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Sự bình an Ta cho các ngươi không như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27) (BD2011)

Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi.  Hãy mang ách của Ta và học nơi Ta, vì Ta hiền lành và lòng Ta nhu mì. Các ngươi sẽ tìm được sự thư thái cho linh hồn mình, vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng. (Ma-thi-ơ 11:28-30) (BD2011)

Ta nói những điều này với các ngươi, để các ngươi được bình an trong Ta. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi. (Giăng 16:33) (BD2011)

Tôi sẽ nghe những gì Đức Chúa Trời, Chúa của tôi sẽ phán, vì Ngài phán điều bình an cho con dân Ngài và cho những người có lòng thành kính đối với Ngài. (Thi thiên 85:8) (BD2011)

Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng tình yêu của Ta đối với ngươi sẽ không lìa khỏi ngươi.  Và giao ước hòa bình thịnh vượng của Ta dành cho ngươi sẽ không bao giờ bị xóa bỏ.  Chúa Đấng thương xót ngươi, phán vậy. (Ê-sai 54:10) (BD2011)

Cầu xin Ðức Chúa Trời của hy vọng đổ đầy anh em với tất cả niềm vui và sự bình an trong đức tin, để anh em có thể tràn trề hy vọng trong quyền năng của Thánh Linh. (Rô-ma 15:13) (BDVN)

Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm những điều đó.  (Ga-la-ti 5:22-23) (BDVN)

 Hãy đeo đuổi sống hòa bình với mọi người và sự thánh hóa, vì nếu không được thánh hóa, không ai sẽ thấy Chúa. (Hê-bơ-rơ 12:14) (BD2011)

 Lạy Chúa, người nào quyết giữ tâm trí mình trung thành theo Ngài, Ngài sẽ ban cho người ấy được bình an trọn vẹn; Họ được bình an vì đã giữ lòng tin cậy nơi Ngài. Hãy tin cậy CHÚA mãi mãi, Vì ở trong CHÚA, CHÚA là Vầng Ðá vững chắc đời đời. (Thi thiên 26:3-4) (BD2011) 

Nguyện xin chính Chúa của sự bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi lúc và mọi cách. Nguyện xin Chúa ở cùng tất cả anh em. (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16) (BDVN)

Trích từ:
BD1925 – Bản Dịch 1925 – Thánh Kinh Hội Anh Quốc & Hải Ngoại (British and Foreign Bible Society – BFBS)
BD2011 – Bản Dịch 2011 – Mục sư Đặng Ngọc Báu
BDM – Bản Dịch Mới – Liên Hiệp Thánh Kinh Hội  (UBS)
BDVN – Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành 

Thư Viện Tin Lành (28/3/2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top