Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Kiến Thức: Khái Quát Về Sách I Tê-sa-lô-ni-ca

Kiến Thức: Khái Quát Về Sách I Tê-sa-lô-ni-ca

Kiến Thức

Khái Quát Về Sách I Tê-sa-lô-ni-ca

I Tê-sa-lô-ni-ca là một sách trong Thánh Kinh Tân Ước.  Nội dung của sách được viết dưới hình thức một bức thư cho nên sách I Tê-sa-lô-ni-ca còn được gọi là Thư I Tê-sa-lô-ni-ca. 

Tác giả và người nhận

Tác giả của Thư I Tê-sa-lô-ni-ca là Sứ đồ Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê.  Chi tiết này được ghi lại trong câu đầu tiên của Thư I Tê-sa-lô-ni-ca: Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; 2:8).

Câu Kinh Thánh này cũng cho biết người nhận thư là các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonica).

Thành phố Tê-sa-lô-ni-ca 

Tê-sa-lô-ni-ca là một thành phố cổ đại.  Địa danh nguyên thủy của nơi nầy là Therma.  Đây là một hải cảng quan trọng trong vịnh Thermaic, trên biển Aegean, nằm về phía bắc của nước Hy-lạp (Greek). 

Vị trí của thành phố Tê-sa-lô-ni-ca trên bản đồ của nước Hy-lạp

Khi Hoàng Đế Ba Tư Xérxēs (Ξέρξης) tấn công Âu châu vào năm 480 TC, ông đã dùng hải cảng Therma làm căn cứ cho hạm đội của mình.

Hoàng Đế Xerxes của Ba Tư (518-485 TC)

Năm 315 TC, Vua Cassander của Macedon đã cho cho xây dựng một thành phố tại Therma. Vua Cassander đã đặt tên cho thành phố mới là Thessaloníkē (Θεσσαλονίκη), theo tên người vợ của ông.  Hoàng hậu Thessaloníkē là em gái cùng cha khác mẹ của Alexander Đại Đế, và là con gái của Vua Philip II.

Bia đá khắc dòng chữ “Hoàng Hậu Thessaloníkē, con của Philip” 

Năm 168 TC, vương quốc Macedonia đã bị người La Mã chiếm đóng. Năm 148 TC, chính quyền La Mã đã chọn Thessaloníkē làm thủ phủ của tỉnh Macedonia, trực thuộc La Mã.  Năm 41 TC, Thessaloníkē được người La Mã ban cho quy chế là một thành phố tự trị.

Di tích của kiến trúc La Mã tại Tê-sa-lô-ni-ca

Thành phố Thessaloníkē có một vị trí chiến lược trên tuyến đường Via Egnatia đi từ tây sang đông, từ biển Adriatic (Hy Lạp) sang Constantinople (Thổ Nhĩ Kỳ).  Via Egnatia là trục lộ giao thương chính giữa Rome và khu vực Tiểu Á (Asia Minor), cho nên thành phố Thessaloníkē rất giàu có.  Đây cũng là địa điểm chiến lược để Cơ-đốc giáo loan truyền sang nhiều nơi trên thế giới.

Via Egnatia: Trục lộ giao thương giữa đông và tây của Đế quốc La Mã

Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca

Gần một thế kỷ sau khi Tê-sa-lô-ni-ca trở thành một thành phố độc lập, Sứ đồ Phao-lô cùng với Si-la và Ti-mô-thê đã đến thăm thành phố Tê-sa-lô-ni-ca trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông.

Tê-sa-lô-ni-ca là một thành phố có đông người Do Thái sinh sống. Chúng ta không rõ đã có bao nhiều người Do Thái sống tại Tê-sa-lô-ni-ca vào lúc Sứ đồ Phao-lô đến giảng tại đó.  Tuy nhiên, theo các liệu lưu trữ hiện có, từ thế kỷ thứ 16 cho đến thế kỷ 20, Tê-sa-lô-ni-ca là thành phố duy nhất trên thế giới mà dân Do Thái di cư lại chiếm tỷ lệ cao hơn so với dân địa phương.  Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 21 thì đại đa số người Do Thái đã rời Tê-sa-lô-ni-ca để về Israel hay sang Hoa Kỳ sinh sống. Lúc Đệ Nhị Thế Chiến ra, Đức Quốc Xã đã giết vài chục ngàn người đàn ông Do Thái tại Tê-sa-lô-ni-ca.

Quang cảnh đàn ông Do Thái bị Đức Quốc Xã kiểm kê vào năm 1942 tại Tê-sa-lô-ni-ca

Ký thuật trong sách Công Vụ cho biết Sứ đồ Phao-lô chỉ có thể giảng tại Tê-sa-lô-ni-ca được ba tuần. Sau đó, ông buộc lòng phải rời khỏi thành phố bởi vì có những nhóm côn đồ bị một số lãnh đạo người Do Thái xách động đã khuấy động đám đông nổi lên chống lại Sứ đồ Phao-lô.  Họ đã cáo buộc Sứ đồ Phao-lô chống lại luật lệ của Hoàng Đế Sê-sa bởi vì Sứ đồ Phao-lô đã gọi Đức Chúa Jesus là vua.  Họ đã bắt những người giúp Sứ đồ Phao-lô nộp cho chính quyền. Tuy nhiên, họ không bắt được Sứ đồ Phao-lô (Công Vụ 17:1-9). 

Sứ đồ Phao-lô đã rời Tê-sa-lô-ni-ca đến giảng tại Bê-rê.  Những người Do Thái tại Bê-rê sâu sắc hơn những người Do Thái tại Tê-sa-lô-ni-ca.  Người Do Thái tại Bê-rê đã cẩn thận tra cứu Kinh Thánh Cựu Ước xem những gì Sứ đồ Phao-lô giảng về Đức Chúa Jesus là Đấng Christ có đúng hay không (Công Vụ 17:10-12). 

Tuy nhiên, sau khi biết tin Sứ đồ Phao-lô đang giảng tại Bê-rê, những người Do Thái tại Tê-sa-lô-ni-ca đã kéo đến Bê-rê quấy phá.  Sau đó, các tín hữu tại Bê-rê đã đưa Sứ đồ Phao-lô xuống tàu đi đến A-thên, là thủ đô của nước Hy-lạp (Công Vụ 17:13-16).

Rời khỏi Tê-sa-lô-ni-ca, Sứ đồ Phao-lô rất ưu tư về những tân tín hữu tại đây. Từ A-thên, Sứ đồ Phao-lô đã sai Ti-mô-thê quay trở lại để thăm Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca.  Ti-mô-thê có trách nhiệm tìm hiểu về hiện trạng của Hội Thánh và cũng để khích lệ các tân tín hữu (3:1-5). 

Sau khi viếng thăm Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, Ti-mô-thê đã trở lại gặp Sứ đồ Phao-lô tại Cô-rinh-tô (3:6-9). Báo cáo của Ti-mô-thê có thể tóm tắt thành hai điểm chính:  Thứ nhất, những người mới tin Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca mặc dù chỉ được nghe giảng trong ba tuần nhưng vẫn giữ vững đức tin dù họ đã bị bách hại nặng nề.  Thứ hai, một số tân tín hữu vẫn chưa hiểu rõ nếp sống của người tin Chúa là như thế nào cho nên họ đã có lối sống buông thả tình dục (4:3-8).  Một số khác hiểu lầm về tín lý Chúa tái lâm.  Họ tin rằng Chúa sắp trở lại cho nên họ không chịu đi làm.  Những người nầy đã trở thành gánh nặng cho những người khác (4:11-12, 5:14).  Qua lời thường thuật của Ti-mô-thê, Sứ đồ Phao-lô biết được một vấn đề quan trọng khác tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đó là nhiều người không hiểu rõ sự tái lâm của Chúa.

Bố Cục

Cấu trúc của Thư I Tê-sa-lô-ni-ca có thể sơ lược như sau:

 I. Vài Đặc Điểm Của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca (1:1-10)

 1. Một Hội Thánh năng động (1:1-3)
 2. Một Hội Thánh được chọn (1:4)
 3. Một Hội Thánh mẫu mực (1:5-7)
 4. Một Hội Thánh truyền giáo (1:8)
 5. Một Hội Thánh trông đợi gặp Chúa (1:9-10)

II. Quá khứ và tương lai (2:1-20)

 1. Lịch sử Phúc Âm truyền đến Tê-sa-lô-ni-ca (2:1-12)
 2. Thái độ của người Tê-sa-lô-ni-ca đối với Phúc Âm của Chúa (2:13-16)
 3. Mơ ước của Sứ đồ Phao-lô (2:17-20)

III. Ưu tư về Hội Thánh (3:1-13)

 1. Mối quan tâm đối với Hội Thánh (3:1-5)
 2. Tin vui từ Hội Thánh (3:6-9)
 3. Vài thỉnh cầu (3:10-13)

IV. Sự tái lâm (4:1-17)

 1. Chuẩn bị cho sự tái lâm (4:1-12)
 2. Vài diễn tiến lúc Chúa tái lâm (4:13-18)

V. Chuẩn bị cho sự tái lâm (5:1-28)

 1. Vài hướng dẫn căn bản (5:1-22)
 2. Sự bảo đảm chắc chắn (5:23-24)
 3. Những yêu cầu (5:25-28)

Bản Thảo – Sẽ được bổ sung

Thư Viện Tin Lành (2024)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top