Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Kiến Thức: Ngày Hai Tháng Hai

Kiến Thức: Ngày Hai Tháng Hai

Ngày Hai Tháng Hai

 

Hôm nay là ngày 2/2/2022.  Đối với một số người ngày 2/2/2022 là một ngày đặc biệt bởi vì ngày hôm nay có đến năm con số 2 và cũng là mùng 2 Tết Âm Lịch. 

Ngày kỷ niệm Đức Chúa Jesus được dâng tại Đền Thờ và Ma-ri được thanh tẩy

Thật ra trong niên lịch của những người tin Chúa, ngày 2 tháng 2 hằng năm là ngày kỷ niệm Đức Chúa Jesus được đem dâng tại Đền Thờ. 

Kinh Thánh cho biết lý do thứ nhất mà Giô-sép và Ma-ri đã đến Đền Thờ vào dịp này là để dâng Đức Chúa Jesus cho Đức Chúa Trời. Phúc Âm Lu-ca viết: “Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa (Lu-ca 2:22). Giô-sép và Ma-ri đã làm điều nầy để thực hiện một mạng lệnh mà Đức Chúa Trời truyền cho dân Do Thái đó là tất cả các con trai đầu lòng phải được dâng cho Chúa (Lu-ca 2:22).  Mạng lệnh này được ghi lại trong Cựu Ước: Bất kể con trai đầu lòng của người hay của động vật, tất cả con đầu trai lòng đều thuộc về Chúa (Xuất 13:2, 13:12). Trong khi các con thú đầu lòng sau khi dâng có thể được giữ lại tại Đền Thờ, các con trai đầu lòng sẽ được cha mẹ chuộc lại và mang trở về sống với gia đình (Xuất 13:12; Dân Số Ký 18:15-16).

Ký thuật của việc Giô-sép và Ma-ri dâng Đức Chúa Jesus tại Đền Thờ có một ý nghĩa quan trọng trong niềm tin của người tin Chúa.  Việc Đức Chúa Jesus được dâng tại Đền Thờ xác nhận Đức Chúa Jesus là con trai đầu lòng của Giô-sép.  Vào thế kỷ thứ hai, có một vài nhà thần học muốn đề xướng sự tôn thờ Ma-ri cho nên đã đưa ra lý thuyết rằng Ma-ri là người đồng trinh suốt đời.  Để biện bác cho lý thuyết của mình, họ đã giải thích rằng những người em của Đức Chúa Jesus, mà Kinh Thánh đã ghi lại trong Ma-thi-ơ 13:55-56, Mác 6:3, Ga-la-ti 1:19, thật ra là các anh chị của Đức Chúa Jesus, bởi vì những người này là con của người vợ trước của Giô-sép.  Tuy nhiên lý thuyết này không thuyết phục bởi vì việc Giô-sép đem dâng Đức Chúa Jesus trong phân đoạn Kinh Thánh này đã xác nhận rằng Đức Chúa Jesus về mặt luật pháp là con trưởng nam của Giô-sép.  Thêm vào đó, lý thuyết này vô tình hạ thấp phẩm hạnh của Ma-ri, vì đã không giải thích được tại sao Ma-ri là một thiếu nữ đồng trinh lại chấp nhận đính hôn với một người mà Kinh Thánh cho biết đã có ít nhất sáu người con.  Thêm vào đó lý thuyết này cũng gián tiếp cho rằng Giô-sép là một người vô trách nhiệm bởi vì ông đã không mang sáu người con của mình đến Bết-lê-hem để thống kê dân số, và ông cũng không mang họ theo khi ông di tản xuống Ai Cập.  Do đó, lý thuyết về việc Ma-ri đồng trinh suốt đời không phù hợp với những ký thuật đã được lại trong Kinh Thánh và không đáng tin. Lập luận cương giải nhằm ủng hộ lý thuyết này đã làm tổn thương danh dự của Giô-sép và Ma-ri.

Lý do thứ hai mà Giô-sép và Ma-ri đã đến Đền Thờ trong ngày hôm đó là để làm lễ thanh tẩy cho Ma-ri : Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa” (Lu-ca 2:22). Theo sự hướng dẫn của Môi-se đã được ghi lại trong Cựu Ước, sau khi một phụ nữ Do Thái sinh con, người đó phải làm lễ thanh tẩy. Nếu sinh con trai thì lễ thanh tẩy diễn ra vào 40 ngày sau khi sinh con trai.  Còn nếu sinh con gái thì lễ thanh tẩy sẽ diễn ra 80 ngày sau khi sinh con gái. 

“Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nếu một phụ nữ mang thai và sinh con trai, người ấy sẽ bị ô uế bảy ngày như trong thời kỳ kinh nguyệt.  Ðến ngày thứ tám, phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ.  Thời kỳ cho máu của nàng được thanh tẩy là ba mươi ba ngày. Trong thời gian này, nàng không được phép đụng vào một vật thánh nào, và cũng không được phép vào nơi thánh, cho đến khi thời kỳ thanh tẩy đã mãn. Còn nếu người phụ nữ sinh con gái, người ấy sẽ bị ô uế hai tuần như trong thời kỳ kinh nguyệt, và thời kỳ để cho máu nàng được thanh tẩy là sáu mươi sáu ngày. Khi thời kỳ thanh tẩy của nàng đã xong, dù sinh con trai hay con gái, nàng phải mang đến cho thầy tế lễ tại cửa Lều Hội Kiến một con chiên dưới một tuổi để dâng làm của lễ thiêu, và một con bồ câu con, hoặc một con chim gáy, để dâng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ dâng con vật hiến tế ấy trước mặt Đức Giê-hô-va và làm lễ chuộc tội cho nàng; bấy giờ nàng sẽ được sạch vì huyết đã xuất ra. Ðó là luật lệ về người phụ nữ sinh con trai hoặc con gái. Nếu nàng không đủ khả năng dâng một chiên con, nàng có thể mang đến hai con chim gáy, hoặc hai con bồ câu con; một con sẽ được dâng làm của lễ thiêu, và con kia sẽ được dâng làm của lễ chuộc tội. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho nàng, và nàng sẽ được sạch” (Lê-vi ký 12:1-8).

Phúc Âm Lu-ca đã chép rằng sau khi Ma-ri hoàn tấy thời gian thanh tẩy theo luật định, Giô-sép và Ma-ri  đã đem Hài Nhi Jesus đến Đền Thờ tại Jerusalem để dâng cho Đức Chúa Trời: “Khi những ngày thanh tẩy theo luật Môi-se đã hoàn tất, họ đem Ngài lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được kể là thánh cho Chúa”, và dâng một lễ vật, theo như luật pháp của Chúa đã truyền là một cặp chim câu gáy hoặc hai chim bồ câu con”  (Lu-ca 2:22-35). Vì Ma-ri có thể đến Đền Thờ vào lúc nầy, điều đó có nghĩa là thời gian thanh tẩy của Ma-ri đã xong. Theo niên lịch Cơ-đốc, Đức Chúa Jesus đã sinh vào ngày 25/12. Bốn mươi ngày sau ngày 25/12 là ngày 2/2.  Vì vậy, ngày 2/2 là ngày kỷ niệm Hài Nhi Jesus được đem dâng tại Đền Thờ và Ma-ri đã hoàn tất việc thanh tẩy theo luật định của người Do Thái.

Vài sự kiện đáng lưu ý được ghi lại trong ngày này

Phúc Âm Lu-ca cho biết khi đem dâng Đức Chúa Jesus, Đức Thánh Linh đã sắp đặt cho Giô-sép và Ma-ri gặp hai nhân vật tại Đền Thờ.

Người thứ nhất mà Giô-sép và Ma-ri đã gặp tại Đền Thờ là Si-mê-ôn. Kinh Thánh cho biết Si-mê-ôn là một người công chính và tin kính. Đức Thánh Linh ngự trên ông. Đức Thánh Linh đã mặc khải cho Si-mê-ôn biết rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ. Đức Thánh Linh đã cảm thúc Si-mê-ôn để ông vào đền thờ đúng lúc Giô-sép và Ma-ri đem Hài Nhi Jesus đến thực hiện những thủ tục theo luật định. Khi Si-mê-ôn gặp Đức Chúa Jesus, ông đã bồng Ngài trong tay rồi tôn ngợi Đức Chúa Trời (Lu-ca 2:25-28). 

Si-mê-ôn đã thưa với Đức Chúa Trời rằng ông thỏa nguyện để về với Chúa trong sự bình an bởi vì mắt của ông đã thấy sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị. Đấng Cứu Thế mà ông đã gặp là niềm vinh quang của dân Y-sơ-ra-ên, là ánh sáng khải thị, và là sự cứu rỗi cho các dân tộc (Lu-ca 2:29-32).

Lời cầu nguyện của Si-mê-ôn khiến Giô-sép và Ma-ri kinh ngạc.  Mặc dầu cả hai đã được thiên sứ cho biết Đức Chúa Jesus là ai.  Các mục đồng cũng đã nói cho họ biết về Đức Chúa Jesus qua sứ điệp của các thiên thần trong đêm Chúa giáng sinh.  Giờ đây một nhân vật đầy dẫy Đức Thánh Linh tại Đền Thờ cũng nói cho họ biết Đức Chúa Jesus là Đấng như vậy (Lu-ca 2:33).

Sau khi đã chúc phước cho Giô-sép, Ma-ri, và Hài Nhi, Si-mê-ôn đã nói với Ma-ri một lời tiên tri thật kỳ lạ: Hài Nhi nầy đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc trỗi dậy, và cũng là một dấu hiệu gây nên sự chống đối. Còn cô, một lưỡi gươm sẽ xuyên thấu linh hồn của cô để tư tưởng thầm kín của nhiều người được phơi bày (Lu-ca 2:34-35).

Người thứ hai mà Giô-sép và Ma-ri đã gặp tại Đền Thờ là nữ Tiên tri An-ne. Phúc Âm Lu-ca đã ghi lại cuộc gặp gỡ với nữ Tiên tri An-ne như sau: Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem”  (Lu-ca 2:36-38).

Ký thuật ngắn ngủi này trong Phúc Âm Lu-ca cho chúng ta biết vài chi tiết quan trọng.

Thứ nhất, An-ne là một phụ nữ và là một nữ tiên tri. Phúc Âm Lu-ca viết: Lại có bà tiên tri An-ne” (Lu-ca 2:36). Như vậy theo ký thuật của Kinh Thánh, An-ne, chứ không phải là Tiên tri Giăng Báp-tít, là vị tiên tri đầu tiên được nhắc đến trong Tân Ước.  Kinh Thánh cho biết Tiên tri Giăng Báp-tít lớn hơn Đức Chúa Jesus 6 tháng (Lu-ca 1:5-44) cho nên lúc này Giăng Báp-tít chỉ là một em bé vào khoảng 7 tháng tuổi mà thôi; do đó Giăng Báp-tít chưa có thể bước vào chức vụ tiên tri.  Trong khi đó, Kinh Thánh cho biết nữ Tiên tri An-ne lúc đó ít nhất đã 84 tuổi. Vì vậy An-ne là vị tiên tri đầu tiên được nhắc đến trong Tân Ước

Thứ hai, An-ne xuất thân từ một chi phái bình thường, là chi phái A-se –  chứ không phải từ chi tộc Lê-vi, hay dòng dõi của các thầy tế lễ: Bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se” (Lu-ca 2:36).  Dầu vậy Kinh Thánh cho biết An-ne đã được phục vụ Chúa trong Đền Thờ. Trong Kinh Thánh có ba chức vụ mà người hầu việc Chúa cần được xức dầu, đó là chức vụ tiên tri, thầy tế lễ, và vua.  Chức vụ thầy tế lễ và vua là những chức vụ cha truyền con nối – những người nhận hai chức vụ này phải những người thuộc một dòng dõi đặc biệt. Trong khi đó Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời có thể chọn bất cứ ai, thuộc bất kỳ chi phái nào, để là tiên tri cho Ngài.  Ký thuật trong Kinh Thánh cho biết đa số các tiên tri đều sống tại gia đình của mình để thi hành trách nhiệm công bố sứ điệp của Chúa.  Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết nữ Tiên Tri An-ne đã sống và hầu việc Chúa ngay tại Đền Thờ.  Đây là một đặc ân rất lớn mà Chúa dành cho bà. 

Thứ ba, An-ne là một góa phụ, một người rất già, và đã hầu việc Chúa nhiều năm tại Đền Thờ.  Lại có bà tiên tri An-ne … đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện”  (Lu-ca 2:36-37). An-ne không phải chỉ xuất thân từ một chi phái bình thường, nhưng bà cũng thuộc vào một giai cấp tầm thường.  Trong xã hội của người Do Thái thời xưa, các phụ nữ góa phụ và trẻ em mồ côi là hai trong số những nhóm người bị xã hội xem thường và áp bức.  Hoàn cảnh góa phụ của An-ne đã đưa bà vào tình cảnh bị xã hội xem thường. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã yêu thương bà, đoái xem bà, và cho bà có cơ hội được làm tiên tri của Chúa ngay trong Đền Thờ tại Jerusalem.  Kinh Thánh cho biết Tiên tri An-ne lúc gặp Đức Chúa Jesus, bà đã già và ít nhất được 84 tuổi. Lúc còn trẻ, sau khi lập gia đình được 7 năm thì An-ne trở thành góa phụ, và sau đó bà đã vào hầu việc Chúa trong Đền Thờ.  Cách đây 2000 năm, các thiếu nữ Do Thái thường lập gia đình rất sớm, thường vào lứa tuổi từ 13-17.  Nếu An-ne đã lập gia đình vào lúc 17 tuổi, 7 năm sau đó là 24 tuổi, thì bà đã hầu việc Chúa trong Đền Thờ đã được 60 năm.  Thật ra theo nguyên văn trong Kinh Thánh, An-ne có thể già hơn rất nhiều. Trong nguyên văn Hy Lạp, câu Kinh Thánh: “Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ ” có thể hiểu là  “Đến bây giờ đã tám mươi bốn năm, chẳng hề ra khỏi đền thờ “. Nếu hiểu như vậy, An-ne sau khi trở thành góa phụ đã ở trong Đền Thờ và phục vụ Chúa 84 năm.  Giả sử An-ne trở thành góa phụ lúc 24 tuổi, thì lúc gặp Đức Chúa Jesus, bà đã được 108 tuổi – và nếu An-ne lập gia đình lúc 13 tuổi, trở thành góa phụ lúc 20 tuổi, thì 84 năm sau bà đã 104 tuổi.  Đây là lý do ký thuật trong Phúc Âm Lu-ca nhấn mạnh rằng Bà đã rất lớn tuổi (Lu-ca 2:5). 84 là tuổi của người lớn tuổi. Tuy nhiên người “rất lớn tuổi” là người già hơn rất nhiều.  Dầu chúng ta hiểu những chi tiết trên theo ý nghĩa nào, Kinh Thánh cho biết nữ Tiên tri An-ne là một người đã già và đã hầu việc Chúa ít nhất 60 năm tại Đền Thờ.         

Thứ tư, Kinh Thánh cho biết nữ Tiên tri An-ne đã giảng dạy Lời Chúa tại Đền Thờ: “Bà tiên tri An-ne … chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. … ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem”  (Lu-ca 2:36-38). Trong ba chức vụ được xức dầu của người hầu việc Chúa, trách nhiệm của vua là thay mặt Đức Chúa Trời cai trị dân chúng, trách nhiệm của thầy tế lễ là thay mặt dân chúng trình dâng lời cầu nguyện của họ cho Đức Chúa Trời, và trách nhiệm của tiên tri là thay mặt Đức Chúa Trời truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân chúng.  Vì vậy, trách nhiệm giảng dạy Lời Chúa của các mục sư ngày nay gần gũi với chức vụ của các tiên tri. Kinh Thánh cho biết nữ Tiên tri An-ne đã hầu việc Chúa tại Đền Thờ và bà đã giảng dạy cho những người đến Đền Thờ về Hài Nhi Jesus, về Đấng Messiah mà người Do Thái đang trông đợi.

An-ne là một phụ nữ, một góa phụ, xuất thân từ một chi tộc bình thường, với một địa vị thấp kém trong xã hội.  Tuy nhiên bởi ân điển của Đức Chúa Trời, An-ne đã trở thành một nữ tiên tri, bà đã hầu việc Chúa thật nhiều năm tại Đền Thờ, bà đã giảng dạy về Chúa cho nhiều người, và bà đã có cơ hội gặp Chúa mặt đối mặt.

Tóm Lược

Trong niên lịch Cơ-đốc, ngày 2 tháng 2 là ngày kỷ niệm việc Đức Chúa Jesus được dâng tại Đền Thờ và việc Ma-ri hoàn tất việc thanh tẩy sau khi sinh Đức Chúa Jesus.  Tại Đền Thờ, Giô-sép và Ma-ri đã gặp hai người đã dùng phần lớn cuộc đời của họ phục vụ Chúa.   Người thứ nhất là Si-mê-ôn, một cụ già đã thỏa lòng bởi vì Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài cho ông, để ông có thể gặp Đấng Cứu Thế. Người thứ hai là An-ne, một phụ nữ góa bụa đã được Chúa dùng để làm một nữ tiên tri. Bà đã hầu việc Chúa nhiều năm trong Đền Thờ và bà đã giúp cho nhiều người biết về Đức Chúa Jesus.

Trong câu chuyện này, Giô-sép và Ma-ri đã nêu gương cho chúng ta trong việc làm theo lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Si-mê-ôn nhắc chúng ta về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Chức vụ của nữ Tiên tri An-ne cho chúng ta thấy được tình thương và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời.  Chúa có thể dùng những con người tầm thường cho công việc của Ngài.

Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top