Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu: Danh Hiệu Em-ma-nu-ên

Tìm Hiểu: Danh Hiệu Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên là một trong những danh hiệu của Đức Chúa Jesus.  Chữ Em-ma-nu-ên trong nguyên văn Hebrew là עִמָּנוּאֵל, một danh từ kép gồm hai chữ אֵל (El – Đức Chúa Trời) và עִמָּנוּ (Immānū – với chúng ta).  Trong tiếng Anh, chữ này được viết là Immanuel hay Emmanuel. Danh hiệu Em-ma-nu-ên có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

Nguồn Gốc

Mặc dầu danh hiệu Em-ma-nu-ên chỉ xuất hiện ba lần trong Thánh Kinh: hai lần trong Cựu Ước (Ê-sai 7:14, 8:8) và một lần trong Tân Ước (Ma-thi-ơ 1:23), khái niệm “Đức Chúa Trời ở cùng” người tin Chúa được nhắc nhiều lần trong Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Yêu Thương và Thánh Khiết; vì thế, người nào được vinh dự có Chúa ở cùng là một phước hạnh rất lớn. Vua Đa-vít đã chia sẻ kinh nghiệm được Chúa ở cùng như sau: Khi có Chúa bên cạnh, ông không phải lo lắng gì; thậm chí có lúc ông đang đi giữa hiểm nguy có thể mất mạng, Đa-vít không sợ hãi vì Chúa bảo vệ ông (Thi Thiên 23:1-4).

Người Do Thái tự hào họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ có Chúa ở cùng. Lịch sử Do Thái ghi lại những kinh nghiệm thắng trận nhờ Chúa ở với họ.

Khi quốc gia Do Thái có nội chiến, đất nước bị chia đôi thành hai vương quốc: Israel ở phía bắc và Judah ở phía nam.  Lúc hai bên chuẩn bị giao tranh, vua A-bi-gia của Judah đã khuyên đối  phương đừng chống cự người Judah vì vương quốc Judah có Đức Chúa Trời ở cùng. Vua Giê-rô-bô-am của Israel có 800.000 quân, đông gấp đôi quân đội Judah, đã không nghe theo lời khuyên đó. Ngược lại, vua Giê-rô-bô-am âm thầm cho quân bao vây quân đội Judah.  Khi vua Giê-rô-bô-am tấn công, người Judah bị bao vây bốn phía, họ đã kêu cầu Chúa cứu giúp.  Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của người Judah và giúp người Judah chiến thắng (II Sử Ký 13:1-22).

Trong một lần khác, vương quốc Judah bị quân đội Assyria do vua San-chê-ríp lãnh đạo bao vây Jerusalem.  Để làm nao lòng người Judah, San-chê-ríp sai các sứ giả xúc phạm đến Đức Chúa Trời.  Vua Judah lúc đó là Ê-xê-chia đã khích lệ dân Judah rằng họ không nên sợ quân thù bởi vì Đức Chúa Trời ở với họ (II Sử Ký 32:8).  Vua Ê-xê-chia và Tiên tri Ê-sai đã cầu nguyện trình dâng hoàn cảnh của đất nước cho Đức Chúa Trời.  Chúa đã lắng nghe.  Ngài sai thiên sứ đến hủy diệt 185.000 chiến binh trong đạo quân của Assyria.  Vua San-chê-ríp chạy thoát về nước nhưng sau đó cũng bị các cận thần giết chết.

Không phải chỉ có người Do Thái hiểu được giá trị và phước hạnh khi được Đức Chúa Trời ở cùng, Tiên tri Xa-cha-ri ghi nhận rằng người ngoại quốc khi tìm hiểu về lịch sử người Do Thái cũng hiểu điều đó.  Nhiều người ngoại quốc đã xin đi theo người Do Thái với lý do: “Xin cho chúng tôi đi với các anh, vì chúng tôi có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở với  các anh” (Xa-cha-ri 8:23).

Ngược lại, người Do Thái cũng hiểu rằng khi họ phạm tội lìa bỏ Chúa, cuộc sống của họ kinh nghiệm khổ đau.  Giữa những khổ đau đó, họ nhớ đến Chúa và tự đặt câu hỏi với chính mình: “Có phải vì Đức Chúa Trời không còn ở với chúng ta nữa nên những thảm họa này mới đổ xuống cho chúng ta hay không?” (Phục Truyền 31:17).

Lời Tiên Tri Về Em-ma-nu-ên

Trước khi Đức Chúa Trời giúp vua Ê-xê-chia đánh bại quân Assyria khoảng 30 năm,  vương quốc Judah dưới thời trị vì của vua A-cha, thân phụ của vua Ê-xê-chia, cũng gặp một tình trạng nguy khốn tương tự.  Lúc đó, hai vương quốc ở phía bắc nước Judah là Israel và Syria liên minh với nhau tấn công Judah. Trước sức mạnh của liên quân Israel-Syria, vua A-cha kinh hoàng.  Đức Chúa Trời đã sai Tiên tri Ê-sai đến khuyên vua A-cha đừng sợ hai vương quốc đó, vì cả hai nước đều sẽ bị hủy diệt trong thời gian rất gần.  Để xác nhận lời hứa, Đức Chúa Trời đã ban cho vua A-cha một dấu lạ: “Nầy một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14).

Dựa vào văn mạch trong Ê-sai chương 7 và 8, nhiều người cho rằng Em-ma-nu-ên là một trong những con trai của Tiên tri Ê-sai.  Trong khi đó, người Do Thái, theo truyền thống, tin rằng  Em-ma-nu-ên chính là là vua Ê-xê-chia; vì Chúa đã ở cùng vua và đã ban cho vua chiến thắng.

Đức Chúa Giê-xu – Đấng Em-ma-nu-ên

Tuy nhiên, Sứ đồ Ma-thi-ơ khi viết Phúc Âm đầu tiên trong Tân Ước đã giải thích danh hiệu Em-ma-nu-ên theo một ý nghĩa đặc biệt hơn.  Danh hiệu Em-ma-nu-ên, trong ý nghĩa Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chỉ về Đức Chúa Jesus, là Đức Chúa Trời hiện thân làm người.  Đức Chúa Jesus đến thế gian sống giữa loài người như Tiên tri Ê-sai đã dự ngôn trong Cựu Ước.  Theo Ma-thi-ơ, Đức Chúa Jesus cũng chính là Đấng Cứu Thế, Ngài không chỉ cứu loài người ra khỏi cảnh cơ hàn nhưng đến thế gian để cứu loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi  (Ma-thi-ơ 1:20-23).

Trong niềm tin Cơ Đốc, Đức Chúa Trời không chỉ ở với loài người trong 33 năm là quãng thời gian Đức Chúa Jesus sống trên đất nhưng Đức Chúa Trời ở với người tin Ngài mãi mãi.  Khi Đức Chúa Jesus chuẩn bị về trời, Ngài đã hứa với các môn đồ rằng: “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời”  (Giăng 14:16).  Trước khi thăng thiên, Đức Chúa Jesus đã nhắc lại lời hứa đó một lần nữa: “Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).  Lời hứa đó được khẳng định trong Khải Huyền 21:3 “Nơi ngự của Đức Chúa Trời ở với loài người.  Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ.”

Thánh Kinh cho biết không có việc gì Đức Chúa Trời không làm được (Ma-thi-ơ 19:26).  Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Rome rằng: “Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta” (Rô-ma 8:31).    Danh hiệu Em-ma-nu-ên – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta – là niềm an ủi  và hy vọng của người tin Chúa. Lời cầu nguyện của các tín hữu thường khích lệ nhau trong lúc gặp khó khăn là: “Nguyện Em-ma-nu-ên!”

Danh hiệu Em-ma-nu-ên cũng là nguồn cảm hứng cho bài thánh ca nổi tiếng Em-ma-nu-ên – Xin Hãy Đến!

Em-ma-nu-ên – Xin Hãy Đến!
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam – Bài số 31

Phước Nguyên

Tháng 12 năm 2012
Thư Viện Tin Lành

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top