Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Đức Chúa Jesus Bị Bắt

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Đức Chúa Jesus Bị Bắt

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Đức Chúa Jesus Bị Bắt

Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài đi qua bên kia khe Kết-rôn, tại đó có một khu vườn; Ngài và các môn đồ Ngài vào vườn đó.  Giu-đa kẻ phản Ngài cũng biết chỗ ấy, vì Ðức Chúa Jesus thường họp với các môn đồ Ngài tại đó.

Khi đến nơi, Ngài nói với họ: “Hãy cầu nguyện để các ngươi không bị sa vào chước cám dỗ.”

Rồi Ngài đi cách xa họ khoảng chừng ném một hòn đá; Ngài quỳ xuống và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha! Nếu Cha muốn, xin Cha cất chén nầy khỏi Con; dầu vậy, không theo ý Con, mà xin ý Cha được nên.”

Khi cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến chỗ các môn đồ và thấy họ đều ngủ vì sầu thảm. Ngài nói với họ: “Sao các ngươi lại ngủ? Hãy thức dậy và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ.”

Ngài lại đi lần thứ hai và cầu nguyện: “Lạy Cha của con, nếu chén nầy không thể qua khỏi con, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.”

Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đồ vẫn còn ngủ, vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi. Ngài rời họ một lần nữa, đi cách ra một khoảng, và cầu nguyện lần thứ ba. Ngài cũng cầu nguyện như lần trước. Sau đó Ngài trở lại với các môn đồ và nói, “Bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Nầy, giờ đã đến, Con Người sẽ bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Nầy, kẻ phản Ta đã đến.”

Lúc đó, Giu-đa dẫn một đội lính, cùng thuộc hạ của các trưởng tế và những người Pha-ri-si, mang đèn, đuốc, và vũ khí đến đó.

Ðức Chúa Jesus biết mọi việc sắp xảy đến với Ngài, Ngài bước tới và hỏi: “Các ngươi tìm ai?”

Họ trả lời: “Jesus! Người Na-xa-rét.”

Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Chính Ta đây!”

Giu-đa, kẻ phản Ngài, cũng đứng chung với họ. Khi Ngài phán với họ: “Chính Ta đây,” họ lùi lại và té xuống đất.

Ngài lại hỏi họ: “Các ngươi tìm ai?”

Họ đáp: “Jesus! Người Na-xa-rét.”

Ðức Chúa Jesus nói: “Ta đã nói với các ngươi rằng chính Ta đây. Nếu các ngươi tìm Ta, hãy để những người nầy đi.”  Như thế là ứng nghiệm lời Ngài đã nói: “Con không làm mất một người nào Cha đã ban cho Con.”

Lúc đó Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm; ông rút ra, tấn công một đầy tớ của vị thượng tế, và chém đứt tai phải người ấy; người đầy tớ ấy tên là Man-chu.

Ðức Chúa Jesus bảo Phi-e-rơ: “Hãy tra gươm ngươi vào vỏ. Chén Cha đã trao cho Ta, Ta không uống sao?”

Vì thế, quân lính, viên sĩ quan chỉ huy, và các thuộc hạ của người Do-thái bắt Ðức Chúa Jesus và trói lại. Trước hết, họ giải Ngài đến An-nát, vì ông ấy là nhạc phụ của Cai-a-pha, vị thượng tế năm đó. Cai-a-pha là người đã khuyên dân Do-thái rằng thà một người chịu chết cho toàn dân thì hơn.

Si-môn Phi-e-rơ với một môn đồ khác đi theo Ðức Chúa Jesus. Nhờ quen biết với vị thượng tế môn đồ đó có thể theo Ðức Chúa Jesus vào sân của dinh thượng tế, nhưng Phi-e-rơ phải đứng bên ngoài cổng. Người môn đồ quen biết với vị thượng tế đi ra nói với phụ nữ gác cổng và đem Phi-e-rơ vào.

Lúc đó, người nữ nô lệ gác cổng nói với Phi-e-rơ: “Không phải ông cũng là một môn đồ của ông ấy sao?”

Phi-e-rơ trả lời: “Không phải tôi.”

Vì trời lạnh nên các đầy tớ và các thuộc hạ nhóm một đống lửa, rồi đứng quanh để sưởi ấm; Phi-e-rơ cũng đứng sưởi ấm với họ.

Sau đó, vị thượng tế hạch hỏi Ðức Chúa Jesus về các môn đồ Ngài và về những lời dạy của Ngài.

Ðức Chúa Jesus trả lời: “Ta từng nói công khai giữa thiên hạ; Ta thường giảng dạy trong các hội đường và đền thờ, là những nơi người Do-thái tụ họp; Ta chẳng nói lén lút điều gì. Tại sao ngươi hỏi Ta? Hãy hỏi những người đã nghe Ta nói với họ. Này, họ biết Ta đã nói những gì.”

Khi Ðức Chúa Jesus đã nói như vậy, một người trong đám thuộc hạ đứng gần đó tát Ðức Chúa Jesus một cái và nói: “Anh trả lời thượng tế như thế sao?”

Ðức Chúa Jesus nói với hắn: “Nếu Ta nói sai, hãy chỉ ra chỗ sai của Ta; còn nếu Ta nói đúng, tại sao ngươi đánh Ta?”

An-nát sai giải Ðức Chúa Jesus, vẫn bị trói, đến Cai-a-pha, vị thượng tế đương nhiệm.

Lúc đó, Si-môn Phi-e-rơ đang đứng sưởi ấm, chợt có người hỏi ông: “Ông cũng là một môn đồ của ông ấy phải không?”

Phi-e-rơ chối và nói: “Không phải tôi.”

Một trong các đầy tớ của vị thượng tế có bà con với người bị Phi-e-rơ chém đứt tai nói: “Không phải tôi đã thấy ông trong vườn với ông ấy sao?” Phi-e-rơ lại chối nữa, ngay lúc đó một con gà cất tiếng gáy.

Phi-e-rơ nhớ lại những lời Ðức Chúa Jesus đã nói: “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Ông đi ra và khóc lóc đắng cay.

Kinh Thánh
Giăng 18:1-27
Lu-ca 22:39-71
Ma-thi-ơ 26:39-75

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top