Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Đọc Kinh Thánh – Sách Phi-líp – Bản Dịch Việt Ngữ

Đọc Kinh Thánh – Sách Phi-líp – Bản Dịch Việt Ngữ

 

Nhà hát lộ thiên tại thành phố Phi-líp

Chương 1

Lời mở đầu

1. Phao-lô và Ti-mô-thê – là những tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ – gởi cho toàn thể thánh đồ trong Đức Chúa Jesus Christ tại Phi-líp, cùng các giám mục và các chấp sự.

2. Nguyện ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng anh em.

Cảm tạ và cầu nguyện

3. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi tôi nhớ đến anh em. 4. Mọi lời cầu nguyện của tôi cho tất cả anh em luôn luôn là lời cầu nguyện với niềm vui 5. bởi vì sự cộng tác của anh em trong Phúc Âm từ ngày đầu cho đến bây giờ. 6. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ hoàn tất việc đó trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ.

7. Tôi nghĩ về tất cả anh em như vậy là đúng bởi vì anh em luôn ở trong lòng của tôi – cả khi tôi bị xiềng xích, hay lúc biện hộ và xác quyết Phúc Âm – tất cả anh em là những người cùng chia sẻ ân điển với tôi. 8. Đức Chúa Trời làm chứng là tôi nhớ tất cả anh em biết chừng nào trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ.

9. Và tôi cầu nguyện điều nầy để tình yêu của anh em càng lúc càng gia tăng – trong tri thức và trong tất cả nhận thức – 10. để anh em xác định điều gì là tốt nhất, khiến anh em có thể được tinh khiết và toàn vẹn trong ngày của Đấng Christ, 11. được đầy trái công chính qua Đức Chúa Jesus Christ, đem vinh quang và chúc tụng cho Đức Chúa Trời.

Phúc Âm phát triển trong mọi hoàn cảnh

12. Thưa anh em! Tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi, thật ra, giúp cho sự phát triển Phúc Âm, 13. đến nỗi tất cả lính cảnh vệ hoàng cung và mọi người khác đều biết rằng tôi vì Đấng Christ bị xiềng xích; 14. và vì chuyện xiềng xích của tôi, hầu hết anh em, đã tin cậy nơi Chúa, càng thêm bạo dạn công bố lời của Đức Chúa Trời không hề sợ sệt.

15. Thật ra, có những người rao giảng Đấng Christ vì ganh tị và cạnh tranh, nhưng những người khác vì thiện chí. 16. Những người vì lòng yêu thương, biết rằng tôi được ủy nhiệm để biện hộ cho Phúc Âm. 17. Tuy nhiên, những người xuất phát vì tư lợi không rao giảng Đấng Christ cách thuần khiết, đã gia thêm sự khốn khổ trong khi tôi bị xiềng xích.

18. Vấn đề là gì? Chỉ như thế nầy: Bất kể là giả vờ hay chân thành, trong mọi cách Đấng Christ được rao giảng; và đó là điều tôi vui mừng.

Vâng! Tôi sẽ vui mừng 19. bởi vì tôi biết rằng qua sự cầu nguyện của anh em, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ, điều này sẽ trở thành sự giải thoát cho tôi.

Ước vọng của Phao-lô

20. Theo sự tha thiết mong chờ và hy vọng của tôi – tôi sẽ không hổ thẹn về điều gì cả, nhưng luôn can đảm, để bây giờ cũng như mọi lúc, bất luận sống hay chết – Đấng Christ sẽ luôn được tôn cao trong con người của tôi. 21. Bởi vì đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là lợi.

22. Nếu tôi còn sống trong thân xác, công việc của tôi vẫn kết quả, tôi không biết phải chọn điều nào. 23. Tôi bị ép giữa hai điều: niềm khao khát được ra đi để ở cùng Đấng Christ – vì điều đó tốt hơn rất nhiều – 24. tuy nhiên lưu lại trong thân xác là điều cần thiết hơn cho anh em.

25. Vì tin chắc như vậy, tôi biết rằng tôi sẽ ở lại và sẽ tiếp tục với tất cả anh em – cho sự tăng trưởng và niềm vui của đức tin anh em – 26. nhờ đó niềm tự hào của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ có thể tuôn trào qua tôi khi tôi trở lại với anh em.

Sống với Phúc Âm

27. Hãy sống xứng đáng với Phúc Âm của Đấng Christ; để cho dù khi đến và gặp anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi có thể nghe những việc liên quan về anh em rằng anh em vẫn đứng vững trong cùng một tinh thần, cùng một tâm trí, hiệp nhau chiến đấu vì niềm tin của Phúc Âm, 28. và không sợ hãi điều gì từ những kẻ chống đối anh em.

Điều đến từ Đức Chúa Trời đối với họ là bằng chứng của sự hủy diệt, nhưng đối với anh em là sự cứu rỗi. 29. Bởi vì anh em được ban một đặc ân, không phải chỉ để tin vào Đấng Christ, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài, 30. trong cùng một cuộc tranh chiến mà anh em đã thấy nơi tôi, và bây giờ vẫn nghe nơi tôi.

Chương 2

Tinh thần trong Chúa

1. Vì vậy, nếu còn chút khích lệ nào ở trong Đấng Christ, nếu còn chút an ủi nào trong tình yêu, nếu còn chút tương giao nào với Đức Thánh Linh, nếu còn chút trìu mến và thương xót nào, 2. thì anh em hãy làm trọn niềm vui của tôi, khi anh em có cùng một suy tư, cùng một tình yêu, cùng một tâm hồn, cùng một nhận thức.

3. Đừng làm việc gì vì tư lợi hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn, xem người khác tôn trọng hơn mình. 4. Mỗi người không chỉ quan tâm đến những công việc của riêng mình, nhưng hãy quan tâm đến công việc của những người khác nữa.

Tâm tư của Chúa

5. Hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ Jesus đã có. 6. Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ, 7. nhưng đã từ bỏ chính mình, nhận hình hài của một nô lệ, được tạo dựng giống như loài người. 8. Và khi xuất hiện như một người, Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự.

9. Cũng chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài tuyệt đỉnh, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10. để mọi đầu gối trên trời, trên đất, và bên dưới đất, đều phải quỳ xuống trước danh Jesus; 11. và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa, dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Tỏa sáng như những vì sao

12. Vì vậy, những người yêu dấu của tôi! Như anh em luôn luôn vâng lời, không phải chỉ khi tôi có mặt, nhưng bây giờ lúc tôi vắng mặt lại càng vâng lời hơn, hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy hoàn tất phần của mình trong sự cứu chuộc. 13. Thật vậy, Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em để anh em vừa thích vừa làm theo ý định tốt lành của Ngài.

14. Hãy làm mọi việc mà không phàn nàn và cãi cọ, 15. để anh em trở nên toàn vẹn và tinh sạch, là con của Đức Chúa Trời, không một chút hoen ố giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em tỏa sáng như những vì sao trong thế gian.

16. Hãy giữ vững lời hằng sống để trong ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng đã không chạy vô ích hoặc lao nhọc uổng công. 17. Cho dù tôi có phải bị đổ ra trên sinh tế, và phục vụ đức tin của anh em, tôi cũng vui lòng và cùng vui với tất cả anh em. 18. Và anh em cũng vậy, hãy vui mừng và cùng vui với tôi.

Ti-mô-thê

19. Nhờ Chúa, là Đức Chúa Jesus, tôi hy vọng sẽ gởi Ti-mô-thê đến với anh em sớm, để tôi có thể được khích lệ khi biết những việc liên quan đến anh em.

20. Thật vậy, không ai có đồng tâm tình với tôi để thật sự lo lắng về những việc liên hệ với anh em. 21. Bởi vì ai cũng tìm kiếm những việc cho riêng mình, nhưng không tìm kiếm những việc của Đức Chúa Jesus Christ.

22. Tuy nhiên, anh em biết phẩm chất của Ti-mô-thê: Người đã cùng tôi, như con với cha, đã phục vụ Phúc Âm. 23. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ cử Ti-mô-thê đi ngay khi tôi biết tình trạng của tôi thế nào. 24. Hơn nữa, tôi cũng tin chắc trong Chúa rằng không bao lâu nữa chính tôi cũng sẽ đến.

Ép-ba-phô-đích

25. Tuy nhiên, tôi nghĩ cần phải gởi Ép-ba-phô-đích – là anh em, là bạn đồng lao, là chiến hữu của tôi, cũng là sứ giả của anh em và là người đã cung cấp những nhu cầu của tôi – đến với anh em; 26. bởi vì anh ấy rất mong gặp lại tất cả anh em, và rất lo lắng vì anh em nghe tin anh ấy bị bệnh.

27. Anh ấy thật sự bị bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời thương xót anh ấy, không chỉ thương xót anh ấy mà thôi, nhưng cả tôi nữa, để tôi khỏi buồn càng thêm buồn. 28. Vì vậy, tôi cấp tốc gởi anh ấy về để anh em được vui mừng khi gặp lại anh ấy, và để tôi có thể bớt lo lắng.

29. Vì vậy, hãy tiếp đón anh ấy với tất cả niềm vui trong Chúa, và hãy tôn trọng những người như thế. 30. Vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy suýt chết, đã liều mạng để chu toàn những việc mà anh em không thể làm cho tôi.

Chương 3

1. Cuối cùng, thưa các anh em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa!

Thoát ly quá khứ

Viết lại điều này cho anh em, thật ra không có gì là phiền cho tôi nhưng vì sự an toàn cho anh em. 2. Hãy coi chừng lũ chó, hãy coi chừng những kẻ làm việc gian tà, hãy coi chừng những kẻ chịu cắt bì giả.

3. Chúng ta là những người chịu cắt bì chân thật, tức là những người thờ phượng trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tìm vinh quang trong Đấng Christ Jesus, và không tin cậy vào xác thịt, 4. mặc dù chính tôi có lý do để tin cậy vào xác thịt.

Nếu ai nghĩ rằng có lý do để tin cậy vào xác thịt, tôi có nhiều hơn: 5. Được cắt bì vào ngày thứ tám, là dân Do Thái, thuộc chi tộc Bên-gia-min, là người Hê-bơ-rơ sanh bởi người Hê-bơ-rơ; về phương diện luật pháp, là một người Pha-ri-si; 6. về lòng nhiệt thành, là kẻ bắt bớ hội thánh; về sự công chính theo luật pháp, thì không chỗ trách được.

7. Tuy nhiên, vì Đấng Christ, những điều vốn là lợi ích cho tôi thì tôi xem những điều này như là thiệt hại. 8. Nhưng thật ra còn hơn thế nữa, tôi cũng xem mọi sự như là thiệt hại bởi vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi, là điều cao quý nhất. Vì Ngài, tôi chịu mất tất cả và xem chúng như là những vật phế thải để tôi có thể có được Đấng Christ 9. và để được tìm thấy ở trong Ngài, không phải nhờ vào sự công chính của tôi đến từ luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời, được đặt nền tảng trên đức tin, 10. để được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự thống khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài, 11. để qua đó tôi có thể nhận được sự sống lại từ cõi chết.

Đeo đuổi mục đích

12. Không phải tôi đã đạt được, hoặc đã toàn vẹn rồi đâu; tuy nhiên, tôi đang theo đuổi để tôi đạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm hữu rồi. 13. Thưa anh em! Chính tôi không nghĩ rằng mình đã đạt được; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những việc phía sau và vươn tới những việc phía trước, 14. Tôi đeo đuổi mục đích để được phần thưởng về sự kêu gọi thiên thượng từ Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.

15. Vì vậy, những người đã trưởng thành phải có suy nghĩ nầy; và nếu anh em có suy nghĩ nào khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ điều nầy cho anh em. 16. Tuy nhiên, chúng ta đã đạt đến mức nào, hãy bước đi như vậy.

17. Thưa anh em! Hãy bắt chước tôi và quan sát những người sống theo gương mẫu mà anh em đang có trong chúng tôi. 18. Bởi vì có nhiều người đang sống như là kẻ thù với thập tự giá của Đấng Christ. Tôi đã thường nói về họ với anh em, và bây giờ tôi nhắc lại trong nước mắt. 19. Kết cuộc của họ là sự diệt vong; họ lấy bụng mình làm chúa của mình; và lấy điều ô nhục làm vinh quang, chỉ nghĩ đến chuyện thế tục.

20. Nhưng chúng ta là công dân thiên quốc, và từ đó chúng ta trông đợi Đức Chúa Jesus Christ – Đấng Cứu Chuộc – 21. là Đấng sẽ biến đổi thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, bằng quyền năng Ngài dùng để khiến muôn vật suy phục Ngài.

Chương 4

1. Như vậy, thưa anh em của tôi – là những người được yêu mến và mong nhớ, là niềm vui và mão miện của tôi – Những người yêu dấu! Hãy đứng vững như vậy ở trong Chúa.

Vài lời khuyên

2. Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ty-cơ hãy hiệp ý trong Chúa. 3. Vâng, tôi cũng xin anh – là những đồng sự trung thành – hãy giúp những phụ nữ này, bởi vì họ đã cùng tôi lao khổ vì Phúc Âm – cùng với Cơ-lê-măn và những cộng sự khác của tôi, mà tên của những người đó đã được ghi vào sách của sự sống.

4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn! Tôi nhắc lại: Hãy vui mừng! 5. Hãy cho mọi người biết sự nhu hòa của anh em. Chúa đang ở gần.

6. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. 7. Và sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng của anh em cùng ý tưởng của anh em, trong Đấng Christ Jesus.

8. Cuối cùng, thưa anh em, điều gì chân thật, điều gì cao quý, điều gì công chính, điều gì trong sạch, điều gì đáng yêu, điều gì đáng kính, nếu có đức hạnh nào, hay nếu có điều gì đáng khen ngợi, hãy nghĩ đến những điều đó.  9. Hãy tiếp tục thực hành những điều mà anh em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy nơi tôi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.

Cảm ơn sự hổ trợ của các tín hữu tại Phi-líp

10. Lúc này, tôi rất vui trong Chúa bởi vì cuối cùng anh em lại quan tâm đến tôi; thật ra anh em vẫn quan tâm đến tôi, tuy nhiên anh em không có cơ hội để bày tỏ.

11. Không phải tôi nói về nhu cầu đâu, bởi vì tôi đã học sống thỏa lòng. 12. Tôi biết thế nào là thiếu thốn và tôi cũng biết thế nào là dư dật. Trong mọi sự và trong mọi hoàn cảnh – no cũng như đói, dư dật cũng như thiếu thốn, tôi đã học được bí quyết để sống. 13. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. 14.Tuy nhiên, nghĩa cử của anh em thật là tốt đẹp khi đã san sẻ hoạn nạn cùng với tôi.

15. Thưa các anh em tại Phi-líp! Khi anh em mới bắt đầu biết về Phúc Âm, lúc tôi rời khỏi Ma-xê-đoan, không có một hội thánh nào hiệp tác với tôi trong việc dâng hiến và thu nhận, ngoại trừ anh em. 16. Bởi vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, đã có một hai lần anh em gởi giúp cho những nhu cầu của tôi. 17. Không phải tôi tìm cầu quà cáp, nhưng tôi muốn thấy kết quả từ sự tăng trưởng thuộc linh của anh em.

18. Tôi đang có mọi thứ và còn dư dật nữa; tôi được đầy đủ vì đã nhận từ Ép-ba-phô-đích những món quà từ anh em, là một lễ vật ngát hương được Đức Chúa Trời đẹp lòng vui nhận. 19. Và rồi Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ tất cả những nhu cầu của anh em theo sự giàu có của Ngài trong vinh quang trong Đấng Christ Jesus.

20. Nguyện vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, là Cha của chúng ta, đến đời đời. A-men.

Lời chào kết thúc và chúc phước

21. Xin chào tất cả các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh em đang ở với tôi chào anh em. 22. Tất cả các thánh đồ, đặc biệt là những người thuộc hoàng gia của Sê-sa, chào anh em.

23. Nguyện ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ở cùng tâm linh anh em. A-men.

Bản Dịch Việt Ngữ
Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Một phần chương 3 của Thư Phi-líp – Niên đại vào thế kỷ thứ 2

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top