Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Bài Nhiều Người Đọc » Kiến Thức: Bài Cầu Nguyện Chung

Kiến Thức: Bài Cầu Nguyện Chung

Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy

Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy – còn được tín hữu Tin Lành gọi là Bài Cầu Nguyện Chung và các tín hữu Công giáo gọi là Kinh Lạy Cha – là bài cầu nguyện được Đức Chúa Jesus dạy cho các môn đệ của Ngài khi họ yêu cầu Ngài dạy cho họ biết cầu nguyện.

I. Nội Dung

Nội dung của bài cầu nguyện mà Đức Chúa Jesus đã dạy được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6:9-13 như sau:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời;
Danh Cha được tôn thánh;
Vương quốc Cha được đến,
Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!
Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày;
Xin tha tội cho chúng con,
Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con;
Xin đừng để chúng con bị cám dỗ,
Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác!
Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. A-men”

Một ký thuật khác của bài cầu nguyện này được ghi lại trong Phúc Âm Lu-ca 11:2-4.

‘Lạy Cha!
Nguyện Danh Cha được tôn thánh.
Vương quốc Cha được đến.
Xin cho chúng con thức ăn ngày nào đủ cho ngày nấy.
Xin tha tội cho chúng con,
vì chúng con cũng tha kẻ mắc lỗi với chúng con.
Xin đừng để chúng con sa vào sự cám dỗ!’ 

II. Ý Nghĩa

Bạn có thể tìm hiểu một ít về ý nghĩa của Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy qua loạt bài giải thích dưới đây:

  1. Bài cầu nguyện mẫu: Tâm giao với Cha
  2. Suy tôn Thiên Chúa
  3. Thuận phục thẩm quyền của Chúa
  4. Ý Trời
  5. Nhu cầu thể chất, nhu cầu tâm linh, nhu cầu được bảo vệ
  6. Nhu cầu được tha thứ
  7. Mối tương giao trong sự cầu nguyện.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top