Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Gánh Lúa Về

Thánh Ca: Gánh Lúa Về

Tựa đề: Gánh Lúa Về
Nguyên tác: Bringing in the Sheaves
Kinh Thánh:  Thi Thiên 126:6
Lời: Knowles Shaw (1874)
Nhạc: George A. Minor (1880)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 325
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) – Bài số 246
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) – Bài số 385

Bringing in the Sheaves

1. Sowing in the morning,
Sowing seeds of kindness,
Sowing in the noontide
And the dewy eve;
Waiting for the harvest,
and the time of reaping,
We shall come rejoicing,
Bringing in the sheaves.

Refrain:
Bringing in the sheaves,
Bringing in the sheaves,
We shall come rejoicing,
Bringing in the sheaves;
Bringing in the sheaves,
Bringing in the sheaves,
We shall come rejoicing,
Bringing in the sheaves.

2. Sowing in the sunshine,
Sowing in the shadows,
Fearing neither clouds
Nor winter’s chilling breeze;
By and by the harvest,
And the labor ended,
We shall come rejoicing,
Bringing in the sheaves.

3. Going forth with weeping,
Sowing for the Master,
Though the loss sustained
Our spirit often grieves;
When our weeping’s over,
He will bid us welcome,
We shall come rejoicing,
Bringing in the sheaves.

Gánh Lúa Về

1. Ban mai hăng hái lên đường,
Ta đem gieo giống thiên thượng,
Luôn ban trưa, trải ban chiều,
Đến tối gieo cùng phương.
Rồi trông cho lúa chín vàng,
Vui đem lưỡi hái lên đàng,
Gặt rồi bao bó lúa kia,
Vui mừng gánh ngay về.

Điệp Khúc:
Cùng nhau ta hát vang,
Gặt lúa cánh đồng vàng,
Lòng từ nay khoan khoái thay,
Bó lúa đem về đây.
Cùng nhau ta hát vang,
Gặt lúa cánh đồng vàng,
Lòng từ nay khoan khoái thay,
Ðem nộp hết trong kho.

2. Hanh thông hay chẳng gặp thời,
Chuyên tâm gieo khắp phương trời,
Tuy cơn mưa, nắng, đông, hè,
Giá tuyết không hề ngơi;
Mùa đây hoa quả ê hề,
Công lao ta hết nặng nề,
Gặt rồi bao bó lúa kia,
Vui mừng gánh ngay về.

3. Ra đi nước mắt tuôn dài,
Ta gieo cho Chúa Thiên Đài;
Ðôi khi lao khổ mệt nhọc
Lắm lúc tuôn mồ hôi,
Chờ khi than vãn qua rồi,
Giê-xu nghinh tiếp lên trời.
Gặt rồi bao bó lúa kia,
Vui mừng gánh ngay về.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Bringing in the Sheaves


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top