Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » In Your Sight

In Your Sight

“Nếu con lấy cánh bình minh bay đến những nơi xa xăm tận chân trời góc bể; tại đó, tay Ngài sẽ dẫn dắt con; tay phải Ngài sẽ nắm lấy con.”  Thi Thiên 139:9-10

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top