Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kinh Thánh và Công Lý

Kinh Thánh và Công Lý

Kinh Thánh và Công Lý

Trong những năm gần đây, vấn đề công lý thường được đề cập đến trên các cơ quan ngôn luận của người Việt.   Kinh Thánh nói gì về vấn đề này? Theo Thánh Kinh, công lý là một phần trong bản chất của Đức Chúa Trời.  Ngài muốn công lý được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày của mọi người trên thế giới.  Mời bạn xem các câu Kinh Thánh sau đây trong Bản Dịch Kinh Thánh 2011 để hiểu thêm về chủ đề nầy trong Kinh Thánh.

Công Lý Là Bản Chất của Đức Chúa Trời

 • Vì Ta là CHÚA, Ta yêu công lý, Ta ghét trộm cướp và tội lỗi; Ta sẽ ban thưởng cho chúng theo đức thành tín của Ta, và Ta sẽ lập một giao ước đời đời với chúng. (Isa 61:8)
 • Ngài yêu mến công chính và công lý.  Cả thế gian đầy dẫy tình thương của Ngài. (Thi 33:5)
 • Công chính và công lý đều là nền của ngai Ngài.  Lòng thương xót và đức thành tín hằng đi trước mặt Ngài. (Thi 89:14)
 • Lạy Vua quyền năng, Đấng yêu công lý; Ngài lập sự công bằng; Ngài thi hành công lý và công chính trong Gia-cốp. (Thi 99:4)
 • CHÚA ôi, con sẽ ca hát tôn vinh Ngài.  Con sẽ ca ngợi tình thương và công lý của Ngài. (Thi 101:1)
 • CHÚA phán thế nầy, “Người khôn chớ tự hào về sự khôn ngoan của mình; người mạnh chớ tự hào về sức mạnh của mình; người giàu chớ tự hào về sự giàu có của mình; nhưng ai muốn tự hào, người ấy hãy tự hào về điều nầy: rằng người ấy hiểu và biết Ta, CHÚA, Đấng thể hiện đức nhân từ, công lý, và công chính trên đất, vì Ta ưa thích những điều ấy,” CHÚA phán. (Giê 9:23-24).

Công Lý Là Điều Chúa Đòi Hỏi

 • Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt, và điều CHÚA đòi hỏi ngươi chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến thương xót, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời của ngươi sao? (Mi 6:8)
 • Nhưng hãy để công lý tuôn tràn như nước trên ngàn đổ xuống, và hãy để công chính láng lai như dòng suối chảy mãi không ngừng. (Am 5:24).

Mọi Người Phải Sống Theo Công Lý

 • Ngươi chớ hùa theo số đông mà làm điều ác.  Khi ngươi làm nhân chứng trong một vụ kiện, ngươi chớ hùa theo số đông để bẻ cong công lý. (Xh 23:2)
 • Ngươi chớ làm sai lệch công lý của người nghèo trong vụ kiện. (Xh 23:6)
 • Sống ngay lành và thể hiện công lý sẽ làm CHÚA vui lòng hơn dâng con vật hiến tế lên Ngài. (Cn 21:3)
 • Hãy học làm điều thiện; hãy tìm kiếm công lý; hãy giải cứu kẻ bị áp bức; hãy binh vực các cô nhi; hãy biện hộ cho người góa bụa. (Isa 1:17)
 • Thiên vị kẻ gian ác là điều chẳng đúng, gạt bỏ công lý để kết án người vô tội là sai. (Cn 18:5)
 • Khi công lý được thi hành, người ngay lành coi đó là niềm vui, nhưng kẻ làm ác lại cho đó là điều xui xẻo. (Cn 21:15)
 • Vì theo công lý của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ lấy đau khổ báo trả những kẻ đã gây đau khổ cho anh chị em. (2Th 1:6).

Nhà Cầm Quyền Cần Thực Thi Công Lý

 • CHÚA phán thế nầy, “Hãy thực thi công lý và công chính, hãy giải thoát những kẻ bị cướp đoạt khỏi tay kẻ áp bức. Hãy chấm dứt ngay những hành vi bạo ngược. Chớ ngược đãi kiều dân, cô nhi, và góa phụ. Chớ làm đổ máu vô tội ở nơi nầy. (Giê 22:3)
 • CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Hỡi những kẻ cầm quyền trong I-sơ-ra-ên: Đủ rồi! Hãy bỏ ngay hung tàn và bạo ngược. Hãy thi hành công lý và lẽ phải. Chớ cướp đoạt dân Ta nữa,” CHÚA Hằng Hữu phán. (Êx 45:9)
 • Các ngươi chớ kết án bất công. Ngươi chớ thiên vị người nghèo hay kiêng nể người quyền thế, nhưng phải xét xử công minh để thực hiện công lý cho mọi người liên hệ. (Lê 19:15)
 • Anh chị em chớ làm thiên lệch công lý.  Anh chị em chớ thiên vị.  Anh chị em chớ nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt người khôn ngoan và bẻ cong lẽ phải dành cho người ngay lành.  Công lý và chỉ công lý là điều anh chị em phải đeo đuổi để anh chị em có thể sống và hưởng xứ mà CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em. (Pt 16:19-20)
 • Khá minh oan cho người nghèo khó và kẻ mồ côi.  Hãy thực thi công lý cho người bị áp bức và kẻ khốn cùng. (Thi 82:3)
 • Kẻ gian ác lén lút nhận của hối lộ, để làm sai lệch con đường công lý. (Cn 17:23)
 • Nếu vua cứ theo công lý mà xét xử người nghèo, thì ngôi nước vua ấy sẽ bền vững lâu dài. (Cn 29:14).

Lời Ngăm Đe Nhà Cầm Quyền Không Thực Thi Công Lý

 • Vì tôi biết rõ các người đã phạm quá nhiều tội lỗi, và tội các người quả là quá nặng nề, nào áp bức người ngay lành, nào nhận của hối lộ, nào tước đoạt công lý của người nghèo ở chốn công đường. (Am 5:12)
 • Khốn cho những kẻ ban hành các đạo luật bất công,
  Và những kẻ lập ra các sắc lịnh để áp bức,
  Hầu loại bỏ những kẻ yếu để họ không được công lý bảo vệ,
  Và tước đoạt quyền lợi của người nghèo ở giữa dân tôi,
  Để biến các góa phụ thành mồi ngon cho chúng,
  Và các cô nhi thành đối tượng để chúng cướp bóc tự do.
  Các người sẽ làm gì trong ngày bị đoán phạt,
  Khi từ xa tai họa sẽ ập đến thình lình?
  Các người sẽ chạy đến với ai để cầu xin giúp đỡ?
  Của cải các người sẽ để lại nơi nào?
  Các người sẽ không còn gì, ngoài cong lưng chịu trận giữa đám tù binh,
  Và ngã gục giữa những người bị giết. (Isa 10:1-4)
 • Vậy bây giờ, các ngươi hãy hết lòng kính sợ CHÚA.
  Hãy cẩn thận và thi hành công lý,
  vì CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ không dung tha kẻ nào bẻ cong công lý, thiên vị, và nhận của hối lộ. (2Sử 19:7)

Thực Tại của Xã Hội Xưa Nay

 • Công lý bị đẩy lui; công chính đứng đằng xa; sự thật bị ngã nhào ngoài đường; công bình không được bước vào.  Vì sự thật không còn, nên ai lìa bỏ thói gian tà là tự biến thành con mồi.  CHÚA thấy điều ấy, và Ngài rất phật lòng, bởi công lý chẳng còn nữa. (Isa 59:14-15)
 • Chúng đã trở nên đẫy đà và mập béo. Tội ác của chúng thật không sao kể xiết; khi xét xử người, chúng vứt bỏ công lý qua một bên. Duyên cớ của kẻ mồ côi chúng chẳng màng đến, miễn sao chúng được lợi.  Quyền lợi của dân nghèo chúng chẳng xét xử công minh. (Giê 5:28)

Hy Vọng của Những Người Bị Áp Bức

 • Con biết CHÚA sẽ binh vực duyên cớ của kẻ khốn cùng và thi hành công lý cho người nghèo khó. (Thi 140:12)
 • Ngài thực thi công lý cho những người bị áp bức; Ngài ban bánh cho những người đói. CHÚA giải thoát những người bị giam cầm. (Thi 146:7)
 • Đoạn Chúa nói tiếp, “Hãy nghe những lời quan tòa bất công ấy nói. Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời không thực thi công lý cho những người được chọn, những người ngày đêm kêu cầu Ngài, mà chậm trễ cứu giúp họ sao? Ta nói với các ngươi: Ngài sẽ vội vàng thực thi công lý cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Con Người sẽ thấy đức tin còn trên mặt đất chăng?” (Lu 18:6-8).

Mục sư Đặng Ngọc Báu

 

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top