Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Kiên Trì Trong Đức Tin

Kiên Trì Trong Đức Tin

Kiên trì trong đức tin (Công-vụ các Sứ-đồ 14:22)

Kiên trì là dấu hiệu của những thánh đồ chân chính. Ðời sống người tin Chúa không phải chỉ bắt đầu đi theo đường lối của Chúa, nhưng vẫn cứ tiếp tục hành trình ấy bao lâu chúng ta còn sống.  Người tín đồ phải có thái độ như Nã-phá-luân đại đế khi ông tuyên bố rằng: “Chiến thắng đã tạo ra tôi, thì chiến thắng cũng sẽ duy trì tôi.”

Cũng vậy, thưa bạn thân mến trong Chúa, chiến thắng đã tạo bạn thành con người như hiện có, thì chiến thắng cũng phải duy trì bạn trong tình trạng hiện tại. Phương châm của bạn phải là: “Hãy vươn cao hơn nữa!” Chúa là Đấng Chinh Phục chân chính duy nhất, và cuối cùng Ngài sẽ được vinh quang, Ngài vẫn tiếp tục cho đến khi nào tiếng kèn xung trận chấm dứt.

Vì thế, sự kiên trì là mục tiêu mà tất cả kẻ thù thuộc linh của chúng ta đều nhắm vào. Thế gian sẽ không mất thời gian chống lại việc bạn làm tín đồ Ðấng Christ nếu nó có thể cám dỗ bạn ngưng cuộc lữ hành và dừng lại mua bán với nó tại Hội Chợ Phù Hoa. Xác thịt sẽ tìm cách gài bẫy bạn, ngăn trở không cho bạn bươn tới đài vinh quang: “Làm khách lữ hành trên thiên lộ như vậy thật là mệt mỏi. Hãy bỏ đi và đến đây với chúng tôi.” “Tôi phải luôn luôn khắc kỷ như vậy sao? Có bao giờ tôi được chiều chuộng đâu? Hãy cho tôi nghỉ ngơi một chút trong cuộc chiến triền miên nầy?”

Sa Tan sẽ tấn công nhiều lần và tấn công dữ dội vào sự kiên trì của bạn: đó là mục tiêu của tất cả các mũi tên nhọn của ma quỉ. Ma quỉ sẽ chiến đấu để ngăn trở bạn làm nhiệm vụ, nó sẽ nói bóng gió rằng bạn không làm gì nên chuyện tốt đẹp gì cả; do đó, bạn sẽ cần được nghỉ ngơi. Nó sẽ nổ lực khiến bạn mỏi mòn trong đau khổ. Nó sẽ thì thầm rằng: “Hãy rủa sả Ðức Chúa Trời, rồi chết đi!” Hoặc nó sẽ tấn công vào thái độ vững vàng của bạn: “Nhiệt thành như thế có ích lợi gì? Hãy yên lặng như số còn lại; hãy ngủ như những người khác, và cứ để cho đèn tắt đi như các trinh nữ đã làm.” Hoặc nó sẽ tấn công những tín lý tế nhị của bạn: “Giữ mãi tín điều của các giáo phái ấy làm gì? Những người biết phải trái đang trở nên tự do hơn kìa! Họ đang gỡ bỏ các ranh giới cũ; Phải thay đổi theo thời đại chứ!”

Do đó, thưa bạn là những người tin Chúa! Hãy mang thuẫn của bạn vào; hãy mặc binh giáp, hãy cầu xin tha thiết  với Ðức Chúa Trời để nhờ Ðức Thánh Linh bạn có thể kiên định cho đến cuối cùng.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1973)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu Đính – 2012

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top