Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem – Away in a Manger

Thánh Ca: Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem – Away in a Manger

Tựa đề: Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem
Nguyên tác: Away in a Manger
Nhạc: William Kirkpatrick
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam – Bài số 564

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top