Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Kìa Thiên Binh Cùng Vang Tiếng Hát

Kìa Thiên Binh Cùng Vang Tiếng Hát

Tựa đề: Kìa Thiên Binh Cùng Vang Tiếng Hát
Nguyên tác: Hark! The Herald Angels Sing
Lời Anh: Charles Wesley (1739)
Nhạc: Felix B. Mendelssohn (1840)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 53.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài số 34.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ – Bài số 64.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist – Bài số 50.
Trình bày : Isaac Thái

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top