Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Vũ Khúc: Khi Nô-ên Về Trên Buôn Làng

Vũ Khúc: Khi Nô-ên Về Trên Buôn Làng

Tựa đề: Khi Nô-ên Về Trên Buôn Làng
Nhạc và lời: Mục sư Phạm Văn Tính

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top