Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Tựa đề: Khi Chúa Yên Lặng Nhìn
Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm
Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thống Khổ (2017)
Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top