Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cầu Nguyện – Phần 6

Cầu Nguyện – Phần 6

Tuy nhiên, chúng ta thường đặt cỗ xe trước con ngựa, bằng cách xem cầu nguyện chỉ là chuyện phụ, chỉ là một chi tiết thêm thắt vào, một suy tính dự phòng, một đặc điểm phụ cho những điều chúng ta đã làm, và đặt công việc của chúng ta trước công việc của Đức Chúa Trời.  Nhưng việc này đưa chúng ta vào con đường dẫn đến những Hội Thánh đang chết dần với sự thờ phượng không có sức sống, những bài giảng chuẩn bị thật chu đáo nhưng không có quyền năng, được truyền đạt nửa vời cho những tín hữu đang bị chi phối, đang sống trong sự thất bại tội lỗi, và chia sẻ nhau mối quan hệ giả tạo. Và thật đáng tiếc, đây là thực trạng của nhiều Hội Thánh.  Không phải vì chúng ta không muốn tốt đẹp.  Chúng ta muốn.  Chúng ta làm việc tận lực.  Chúng ta dùng hết khả năng của mình.  Nhưng đó chính là vấn đề.  Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta sống đời sống của người tin Chúa hoặc hoàn tất công việc của Ngài trên đất bằng sự khôn ngoan hay sức mạnh của chúng ta.  Kế hoạch của Ngài luôn luôn là chúng ta phải nương dựa nơi Đức Thánh Linh và sống một cuộc đời vâng phục trong sự cầu nguyện.

Nếu chúng ta chịu bấm nút ngưng, ăn năn, và đưa sự cầu nguyện vào một vị trí ưu tiên trong gia đình của chúng ta, trong thời khóa biểu của chúng ta, và trong sinh hoạt của Hội Thánh chúng ta, để mọi việc được khởi đầu và được ảnh hưởng bởi sự cầu nguyện.  Điều này cũng giống như phải bật lửa lên trước khi nấu trên lửa, nối ngọn đèn vào nguồn năng lượng trước khi bật lên, hay là nổ máy trước khi chuyển số để chạy xe.  Chúng ta sẽ thờ phượng tốt hơn, ca ngợi tốt hơn, tương giao tốt hơn, dâng hiến tốt hơn, truyền giảng tốt hơn, chia sẻ tốt hơn, và cư xử tốt hơn nếu chúng ta khiêm cung chính mình, xưng nhận tội lỗi của chính mình, cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy chúng ta, và đầu phục chính chúng ta cho Ngài trong sự cầu nguyện.

Trung thành kiên trì cầu nguyện luôn luôn gắn liền với sự thành công của Hội Thánh thời ban đầu.  Trước khi Đức Thánh Linh giáng ngự cách quyền năng trong ngày lễ Ngũ Tuần, những người theo Chúa “tất cả đồng một lòng hiệp ý liên tục cầu nguyện” (Công Vụ 1:14).  Chữ trung thành kiên trì mang ý nghĩa khăng khăng  bám víu vào một điều gì đó.  Nó là hình ảnh của một người lính gắn bó với người chỉ huy của mình.

Tin cậy, vững vàng, trung kiên, và cảnh giác.

Sau khi Đức Thánh Linh ngự trên họ, kết quả là hàng ngàn người được cứu; những người tin lại tiếp tục chuyên tâm cầu nguyện giữa nhiều công việc (Công Vụ 6:4).  Thậm chí lúc có những vấn đề nổi lên trong Hội Thánh, như việc các góa phụ cảm thấy bị bỏ rơi, các sứ đồ đã nhanh chóng trao trách nhiệm cho những chấp sự đủ phẩm chất, và nói thêm “còn chúng tôi phải chuyên tâm vào sự cầu nguyện và chức vụ giảng dạy Lời Chúa” (Công Vụ 6:4). Họ gắn bó với điều đó.  Cùng một ưu tiên như vậy đã thấm nhuần vào trong các Hội Thánh mới đang bắt đầu, và nó đã tồn tại trở thành Lời Chúa cho chúng ta ngày hôm nay để áp dụng trong cuộc sống và trong Hội Thánh. “Trước hết, ta khuyên con hãy cầu xin, khẩn nguyện, cầu thay, và cảm tạ cho mọi người” (I Ti-mô-thê 2:1); “Hãy thương nhau thân thiết trong tình anh em. Hãy lấy lòng tôn trọng kính nhường nhau. Hãy siêng năng và đừng lười biếng. Hãy có tinh thần nhiệt thành trong sự phục vụ Chúa. Hãy vui trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện.” (Rô-ma 12:10-12); “Hãy dốc lòng cầu nguyện. Hãy tỉnh thức cầu nguyện với lòng tri ân. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi,” Cô-lô-se 4:2-3).  Chúng ta quay về bất kỳ hướng nào, sự cầu nguyện phải hiện diện với chúng ta tại đó. 

Và khi điều đó được thực hiện, những kết quả sau bắt đầu thể hiện và gia tăng thường xuyên.  Kinh Thánh đặc biệt nhắc đến những điều này với sự cầu nguyện.  Hãy xem đó là cái nhìn sơ khởi về những gì sẽ xảy ra nếu Hội Thánh thật sự trở nên chuyên tâm vào sự cầu nguyện.

  • Truyền giảng cho những người hư mất (Cô-lô-se 4:3; I Ti-mô-thê 2:1-8).
  • Vun xới việc huấn luyện (Lu-ca 11:1-2; Giăng 17).
  • Tương giao trong Chúa cách thành thật (Công Vụ 2:24).
  • Có những quyết định khôn ngoan (Gia-cơ 1:5).
  • Vượt qua những trở ngại (Mác 11:22-24).
  • Đáp ứng những nhu cầu (Ma-thi-ơ 6:11; Lu-ca 11:5-13).
  • Khởi xướng sự thờ phượng chân thật (Ma-thi-ơ 6:13; Công Vụ 2:41-47).
  • Phát khởi sự phục hưng (II Sử Ký 7:14).

Trong ánh sáng đó, hãy đọc những mô tả sau đây về Hội Thánh thời ban đầu qua lăng kính của sự cầu nguyện và thử xem có hợp lý với bạn.  Lời của Đức Chúa Trời, sự thông công, và lễ bẻ bánh là tất cả một phần trong cuộc sống chung của họ với nhau.  Nhưng cầu nguyện là hơi thở của cả kinh nghiệm đó.  

“Vì vậy, những người tin nhận lời ông đều chịu báp-têm, và hôm đó có thêm khoảng ba ngàn linh hồn.  Những người đó chuyên tâm vâng giữ lời dạy của các sứ đồ, giao hảo thân tình với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và các buổi nhóm cầu nguyện. Khi đó, mọi người có cảm thấy kinh hãi; các sứ đồ đã làm nhiều việc diệu kỳ và phép lạ. Tất cả các tín hữu hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán đất đai và tài sản, rồi lấy tiền bán được chia cho mọi người, tùy theo nhu cầu của mỗi người. Hằng ngày họ một lòng chăm chỉ đến đền thờ; còn tại các tư gia, họ cử hành lễ bẻ bánh và dùng bữa với nhau với lòng vui vẻ và chân thành. Họ ca ngợi Ðức Chúa Trời và được lòng mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm những người được cứu vào số người của họ.” (Công Vụ 2:41-47).

Đã thật lâu tất cả chúng ta ở trong một nơi mà tình bạn chân thành và tình thương tuôn tràn, nơi Đức Chúa Trời được tôn kính, và là nơi quyền năng của Ngài được thể hiện trong và qua đời sống của chúng ta.  Hãy cầu nguyện để điều nay sẽ diễn ra trong thân thể của Đấng Christ một lần nữa.  Điều đó có thể thành tựu nếu chúng ta tận hiến trong sự cầu nguyện.

Lạy Cha!  Xin tha thứ cho chúng con vì đã dựa nên sự khôn ngoan, sức mạnh, năng lực, và suy nghĩ của chúng con hơn là ở trong Ngài và tìm kiếm Ngài trước hết.  Xin giúp chúng con bỏ qua một bên bất cứ điều gì ngăn trở chúng con theo đuổi Ngài cách tốt nhất.  Xin giúp chúng con đặt ưu tiên cho việc cầu nguyện và tận hiến chính chúng con cho sự cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong gia đình, và trong các Hội Thánh của chúng con.  Xin làm cho Hội Thánh chúng con trở nên căn nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.  Chúa ôi! Xin phục hưng chúng con một lần nữa.  Xin giúp chúng con bước đi bằng năng lực của Ngài và mang cho Ngài vinh quanh cao trọng trong thế hệ của chúng con. Trong danh Đức Chúa Jesus.  Amen.  

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top