Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cầu Nguyện – Phần 5

Cầu Nguyện – Phần 5

Chương 3

“Lời cầu nguyện của con đến với Ngài, trong đền thánh của Ngài” (Giô-na 2:7)

Đức Chúa Trời có một chọn lựa chiến lược để thành lập và sử dụng cầu nguyện như là một phần của chương trình tể trị của Ngài cho chúng ta.  Cầu nguyện giống như dưỡng khí cho đời sống thuộc linh của chúng ta.  Nó cung cấp gió cần thiết cho những cánh buồm của chúng ta, để thúc đẩy mọi việc chúng ta là những người tin Chúa đang làm; và nó giống như là chìa khóa vô hình cho mọi thành công trong các mục vụ của Hội Thánh.  

Cầu nguyện cho phép các con của Đức Chúa Trời tương giao với Cha Thiên Thượng, như những con trai và con gái yêu dấu trước cha của họ trên đất này (Ma-thi-ơ 7:9-11).  Cầu nguyện điều chỉnh thân thể của Chúa với Đầu.  Đó là chìa khóa cho sự thân mật giữa Cô Dâu của Đấng Christ với Hôn Phu của nàng.  Sự yếu đuối của con người được tương giao với sự toàn hảo thiên thượng.  Cầu nguyện đơn giản là quá tuyệt vời và quan trọng để không thể không làm.  Cầu nguyện là điều quan trọng với Đức Chúa Trời và nó cũng phải quan trọng đối với chúng ta.

Nhưng cầu nguyện không phải luôn luôn dễ dàng. Điều đó có thể cảm nhận qua việc chống lại trực giác để dành thì giờ cầu nguyện trong khi chúng ta có quá nhiều chuyện để làm, phải tập trung suy nghĩ giữa hàng triệu chi phối, phải trả lời không cho sự tự mãn và sự ích kỷ của mình và phải khiêm cung chính mình chúng ta trước Đức Chúa Trời Quyền Oai, là Đấng chúng ta không thể kiểm soát, và hiện tại chúng ta không thể thấy và nghe với những giác quan của chúng ta.  Dường như có vẻ dễ hơn là chúng ta cứ đi ra và tự sửa những sai lầm của mình hơn là ngưng lại và cầu nguyện về những điều đó.  Vì vậy, chúng ta chúng ta có khuynh hướng bỏ qua một bên, chỉ để dành nó như một chiếc dù cho trường hợp khẩn cấp khi có khủng hoảng.

Nhưng đến với Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và là Đấng tể trị trong sự cầu nguyện phải là điều chúng ta nên hãnh diện và không nên xem thường.  Chúng ta rất cần Đức Chúa Trời.  Ngài đã sáng tạo cả vũ trụ từ hư không chỉ bằng quyền năng của lời Ngài.  Ngược lại, chúng ta không sáng tạo điều gì cả. Ngài là toàn hảo và giữ tất cả quyền hành trên trời và trên đất, trong khi chúng ta vấp ngã trong rất nhiều điều (Lu-ca 9:23; Gia-cơ 3:2).  Đức Chúa Trời không lệ thuộc vào điều gì hết, trong khi chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài trong mỗi giây của mỗi ngày (Giăng 15:4-5).  Ngài biết mọi chi tiết của mọi việc trong mọi nơi và mọi lúc (Thi Thiên 139:1-18) trong khi chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, và quên đi điều gì mình đã làm ngày hôm qua.

Đây là lý do tại sao cầu nguyện phải là thứ tự đầu tiên (I Ti-mô-thê 2:1-8). 

Đức Chúa Jesus đã đặt ưu tiên cho sự cầu nguyện gần như trên hết mọi điều khác.  Các môn đệ thấy Ngài luôn cầu nguyện kín đáo và bước đi với quyền năng thuộc linh cách công khai.  Đó là lý do tại sao họ tóm tắt mười bảy ngàn lời thỉnh cầu trong khi được huấn luyện của họ với Ngài bằng những dòng chữ: “Lạy Chúa!  Xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lu-ca 11:1).

Ngài cũng đặt ưu tiên điều đó trước tất cả những điều khác trong Hội Thánh. Ngài đã đuổi những người đổi tiền ra khỏi đền thờ.  Ngài công bố: “Chẳng phải có lời chép rằng ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân hay sao?’ Nhưng các ngươi đã biến nó thành sào huyệt của bọn cướp.” (Mác 11:17).  Với một hành động ngạc nhiên và mạnh mẽ, Ngài tinh luyện rõ mục đích của Nhà Đức Chúa Trời, và đã gặp dân sự của Đức Chúa Trời tại một ưu tiên trọng tâm đó là: những người tin phải họp lại với nhau để cầu nguyện.  Ngài không nói “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà của những bài giảng” hoặc là “căn nhà của sự tương giao”.  Trong khi những điều đó rất giá trị, và chắc chắn có vị trí của chúng, nhưng đặt ưu tiên cầu nguyện là ưu tiên chính Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là ưu tiên hoạt động của Đức Chúa Trời trên tất cả những hoạt động của con người.  Như Đức Chúa Jesus đã hiểu rất rõ: tất cả những điều khác là điều đang chiếm mất thời giờ và năng lực của Hội Thánh, sẽ làm thiếu đi quyền năng và phước hạnh, và hương thơm của sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nếu cầu nguyện không được đặt hàng đầu.  

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top