Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cầu Nguyện – Phần 4

Cầu Nguyện – Phần 4

Cầu nguyện cung cấp cho chúng ta một nguồn thông tin thuộc linh vô giới hạn.  Điều này có nghĩa là chúng ta không phải lo chúng ta sẽ bị tách khỏi khỏi tầm của nguồn tín hiệu đó.  Chúng ta có thể “cầu nguyện không ngừng”, Kinh Thánh đã nói như vậy (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17), và hãy biết rằng chúng ta luôn luôn được lắng nghe thật chính xác rõ ràng.  Cầu nguyện là một đặc ân, được đến với Đức Chúa Trời của cả vũ trụ, đặc ân đó được ban cho và được trả giá bằng huyết của Con Ngài cho những ai tự nguyện nhận Ngài là Chúa.

Phao-lô khuyên chúng ta trình dâng những cầu xin của mình với Đức Chúa Trời “bằng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn” (Phi-líp 4:6) sẽ đem đến kết quả trong việc trao đổi những năng lực phi thường.  Thay vì ngồi yên với những gánh nặng và tràn ngập bởi sự sợ hãi và lo lắng đử mọi chuyện, chúng ta sẽ được ban cho “sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi sự hiểu biết” (Phi-líp 4:7).  Loại bình an thẩm thấu vào bên trong giống như những người lính canh giữ tâm hồn và tâm trí chúng ta – những nhân viên bình an, chúng ta có thể gọi như vậy – ngăn chặn những cảm xúc bộc phát khiến chúng ta làm những việc xuất phát từ nỗi lo sợ hoặc tuyệt vọng.  Cầu nguyện có thể làm cho chúng ta tin cậy và an nghỉ.

Cầu nguyện cũng giống như một chương trình cố vấn, sẵn sàng 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần, không cần phải hẹn trước, chỉ bước vào mà thôi.  Bạn sẽ gặp một Cố Vấn – là Đấng mà Đức Chúa Jesus đã mô tả là Đức Thánh Linh (Giăng 16:7) – luôn hiểu đầy đủ hoàn cảnh của bạn và sẵn sàng trao những lời khuyên khôn ngoan đúng lúc.  Và thậm chí khi sự thật là chúng ta phải đối diện với tội lỗi của chính mình, sự thật cũng bao gồm việc nhắc lại cho chúng ta biết sự công chính của Đấng Christ, đã giải quyết tất cả điều đó trong ân điển và sự thương xót của Ngài, và sự thật về sự tận cùng chắc chắn của kẻ thù chúng ta (Giăng 16:8-11). Vì vậy, không cần che giấu bất kỳ bí mật nào trong khi cầu nguyện.  Có sự chân thật hoàn toàn, sự tự do hoàn toàn, sự tha thứ hoàn toàn, và sự tin cậy hoàn toàn.

Cầu nguyện là tất cả những điều này và hơn thế nữa – như chúng ta biết và sẽ thấy – và bởi vì như vậy, nhận xét đầu tiên về cầu nguyện là: Tại sao chúng ta hiếm khi cầu nguyện?   Với tất cả những điều cầu nguyện có thể đem lại cho chúng ta, tại sao có người chọn không cầu nguyện?

Làm việc chuyên cần, có kế hoạch, và nỗ lực trách nhiệm cá nhân chắc chắn là điều khôn ngoan.  Đó là những phương cách tốt để tiếp cận cuộc sống.  Nhưng không thêm sự cầu nguyện vào để làm sinh động những phẩm chất cao quý đó bằng sức mạnh và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, những điều đó sẽ không kết quả bao nhiêu.  Cầu nguyện chính là điều đã truyền vào tất cả những nỗ lực của chúng ta và những ưu tư sâu kín từ lòng của chúng ta quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời.  Cầu nguyện đặt vào khuông khổ những vấn đề ngắn ngủi tạm thời của chúng ta với quan điểm vô hạn của Đức Chúa Trời, bày tỏ cho chúng ta thậm chí những tranh chiến căng thẳng nhất của chúng ta chỉ là tạm bợ, có thể chịu đựng được, và có thể thắng được.  Cầu nguyện có nghĩa là hy vọng.  Cầu nguyện có nghĩa là giúp đỡ.  Cầu nguyện có nghĩa là cứu giúp.  Cầu nguyện có nghĩa là quyền năng. Và nhiều điều như vậy.

Lạy Chúa!  Con cầu xin Ngài tha thứ cho con về những lần con đã không đánh giá và không tin nơi quyền năng của sự cầu nguyện mà Ngài đã ban cho con. Con đã cố gắng thực bằng những phương cách khác; nhưng đã không chứng tỏ là hữu hiệu.  Lạy Cha!  Con muốn cầu nguyện trong đức tin.  Con muốn được tăng trưởng gần gũi với Chúa hơn.  Con muốn kinh nghiệm sự tin cậy và tự do như vậy để tin Ngài, hoàn toàn nương dựa nơi Ngài, và cùng bước vào cuộc chiến với Ngài.  Con cầu xin Chúa hướng dẫn con để con tin cậy Chúa nhiều hơn.  Hãy huấn luyện con.  Hãy trang bị con.  Hãy làm cho con thành một chiến binh cầu nguyện.  Xin hãy bày tỏ vinh quang Ngài qua con như con tin cậy Ngài, nhân danh Đức Chúa Jesus, A-men.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top