Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cầu Nguyện – Phần 2

Cầu Nguyện – Phần 2

Gương Cầu Nguyện Trong Lịch Sử Hội Thánh

Những nhà truyền giáo Cơ Đốc vĩ đại nhất cũng là những người nam và nữ chuyên tâm cầu nguyện.  Hudson Taylor đã để lại một ảnh hưởng chưa từng có tại Trung Hoa vào cuối thế kỷ 19, kết quả từ việc thành lập Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Hoa (China Inland Mission).  Ông thành lập 125 trường học và đã giới thiệu không biết bao nhiêu ngàn người đến với Chúa. Trong cuốn sách được viết bởi con trai và con dâu của ông, họ đã cho biết bí mật thuộc linh của Hudson Taylor là ông đã sống gần gũi vâng phục Chúa trong sự cầu nguyện.  Howard Taylor đã viết về cha của mình như sau: “Trong suốt 40 năm, không có một ngày nào mà mặt trời mọc lên tại Trung Hoa mà Chúa không thấy ông quỳ gối.”

Tại Anh quốc, có một người rất khiêm nhường tên là George Muller đã lãnh đạo viện mồ côi Ashton Down tại Bristol, suốt cuộc đời của ông đã chăm sóc hơn mười ngàn trẻ mồ côi.  George Muller đã làm điều đó mà không hề xin tiền của ai.  Ông đã cầu nguyện âm thầm, rồi nhìn Chúa thực hiện một cách công khai.  Khi ông chết, ông đã ghi lại thật chi tiết hơn năm mươi ngàn lời cầu xin đã được Chúa trả lời cầu nguyện trong những dòng nhật ký của mình.  Tấm gương cầu nguyện, và những điều ông dạy về sự cầu nguyện, đã đem lại phước hạnh cho hàng triệu người khắp thế giới.

Một trong những người khác, đó là nhà truyền giảng nổi tiếng của Anh quốc: Charles Haddon Spurgeon.  Mỗi tuần, hàng ngàn người đã nhóm lại để nghe những sứ điệp được giảng giải cách mạnh mẽ từ “ông hoàng của những nhà truyền giảng này”.  Charles Haddon Spurgeon đã dạy và viết rất nhiều về sự cầu nguyện.  Khi có những vị khách đến thăm New Park Street Church, ông thường dẫn họ đến phòng cầu nguyện ở dưới hầm, nơi có những người trung tín quỳ gối cầu xin với Chúa cho Spurgeon và cho cộng đồng của họ.  Spurgeon công bố rằng: “Đây là sức mạnh của Hội Thánh này.”

Tại Hoa Kỳ, John Wesley và Jonathan Edwards đã giúp kiến tạo phong trào phục hưng Great Awakening vào thế kỷ 18; là cuộc phục hưng đã thay đổi tận gốc nền văn hóa Hoa Kỳ từ hung dữ gian ác trở thành đam mê tìm kiếm Chúa.  Chiến lược của họ bao gồm việc rao giảng Lời Chúa, trong khi kêu gọi và hiệp nhất những tín hữu chân thành hiệp nhau trong sự cầu nguyện.

Những ví dụ này chỉ là một giọt nước trong đại dương những con người theo năm tháng đã tìm thấy và kinh nghiệm Chúa trên đầu gối của mình.

Mỗi chúng ta đang nhận một di sản phong phú về quyền năng và tầm quan trọng của sự cầu nguyện, cả từ Kinh Thánh và xuyên suốt lịch sử Hội Thánh.  Mỗi thế hệ cần những tín hữu can trường, là những người sẽ tin cậy Chúa qua lời của Ngài, và cầm cây gậy tiếp nối để tiếp tục cầu thay một cách trung tín và mạnh mẽ. Hy vọng của chúng tôi là tài liệu này sẽ làm phong phú mối quan hệ của bạn với Chúa, và trang bị cho bạn để sống gần gũi Ngài hơn, trở thành một chiến binh cầu nguyện hữu hiệu và cam kết cho vinh quang của Ngài.

Không có một chương trình nào của Hội Thánh, một sự kiện tôn giáo nào, một nỗ lực chính trị nào, hoặc một động lực nhân đạo nào có thể tạo nên một quyền năng kỳ diệu của điều Chúa có thể làm để đáp lại lời cầu nguyện của dân Ngài.  Điều gì sẽ xảy ra nếu những người tin Chúa và những Hội Thánh ngày nay noi gương những nhân vật vĩ đại trong Kinh Thánh và trong lịch sử Hội Thánh bắt đầu cầu nguyện một cách mạnh mẽ và hữu hiệu?  Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trở nên ngay thẳng với Chúa, và bắt đầu tìm kiếm mặt Ngài trong đức tin cho sự thức tỉnh và phục hưng như đã xảy ra trong cuộc đại phục hưng lần thứ nhất và thứ nhì?  Chúa có thể làm gì qua chúng ta?  Qua chính bạn?

Bạn có sẵn sàng cầu nguyện cho điều đó không?

Lạy Cha!  Con đến với Ngài và cảm ơn Ngài về di sản tuyệt vời của sự cầu nguyện đã xảy đến trước chúng con.  Con cầu xin Ngài hãy tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên con và trên Hội Thánh của Ngài.  Xin kéo con gần Ngài mỗi ngày, sống gần gũi hơn với Ngài. Ước mong sự cầu nguyện sẽ trở thành bản năng tự nhiên cho con như hít thở, và xin Ngài hành động qua những lời cầu nguyện của con để vương quốc của Ngài và ý Ngài được bày tỏ trong tâm con, trong gia đình của con, và cho thế hệ của con.  Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus.  A-men.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top