Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tài Liệu Khảo Cổ Xác Nhận Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Tài Liệu Khảo Cổ Xác Nhận Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Tóm lược:  Cuốn phim tài liệu này thuật lại một số công trình khảo cổ xác nhận một số dữ kiện liên hệ đến Thánh Kinh Cựu Ước mà những người nghiên cứu Kinh Thánh muốn biết như: Nguồn gốc của người Do Thái cổ xưa.  Ai đã ký thuật Kinh Thánh, khi nào, và tại sao?  Làm thế nào việc thờ phượng một Đức Chúa Trời duy nhất đã trở thành niềm tin căn bản cho Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo ngày nay.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top