Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Israel: Bằng Chứng Khảo Cổ Jerusalem Bị Đốt Theo Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Israel: Bằng Chứng Khảo Cổ Jerusalem Bị Đốt Theo Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Jerusalem: Ngày 25/7/2017 vừa qua, Cơ Quan Khảo Cổ Israel (Israel Antiquities Authority) đã công bố một video trình bày kết quả của một cuộc khảo cứu kéo dài bốn tháng trước đây tại một địa điểm thuộc phía đông của thành phố Jerusalem.  Các nhà khảo cứu tìm thấy nhiều hiện vật nằm trong một lớp tro bị cháy, được giám định thuộc niên đại cách đây 2600 năm. 

Những khám phá này khẳng định những ghi chú được ký thuật trong Kinh Thánh về việc vua Nê-bu-cát-nết-sa của đế quốc Ba-by-lôn đã tấn công, và sau đó ra lệnh đốt phá thủ đô Jerusalem của vương quốc Giu-đa thuộc miền nam của Do Thái vào lúc đó. Kinh Thánh chép:

“Ngày mồng bảy tháng năm, năm thứ mười chín đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, quan thị vệ Nê-bu-xa-ra-đan, tôi tớ của vua Ba-by-lôn, đến Giê-ru-sa-lem. Người thiêu đốt đền thờ của Đức Giê-hô-va, cung của vua, và mọi nhà trong thành Giê-ru-sa-lem; người cũng thiêu đốt nhà của mọi nhân vật quan trọng. Sau đó, quân Canh-đê, vâng lịnh quan thị vệ, phá đổ vách thành chung quanh Giê-ru-sa-lem.  Quan thị vệ Nê-bu-xa-ra-đan bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những người tháo chạy vua Ba-by-lôn bị bắt, và dân còn sót lại, mà dẫn đi làm phu tù. Quan thị vệ chỉ chừa lại trong xứ những người nghèo khổ hơn hết, để trồng nho và làm ruộng”  II Các Vua 25:8-12.  

Tiên tri Giê-rê-mi, một người có mặt tại Jerusalem lúc đó, ghi lại sự kiện này như sau: “Vua Ba-by-lôn giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại Ríp-la; vua Ba-by-lôn cũng giết những người quyền quý của Giu-đa. Đoạn, khiến móc mắt vua Sê-đê-kia, dùng xiềng mà xiềng lại, để điệu về Ba-by-lôn. Người Canh-đê dùng lửa đốt cung vua và nhà cửa của dân sự, phá tường thành Giê-ru-sa-lem.” Giê-rê-mi 39:6-8.

Bên cạnh những mẫu than bị cháy còn sót lại, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy những hạt nho, vảy cá, xương, những mẫu đồ gốm bị bể, lẫn những bình gốm còn niêm phong.  Trên những bình gốm này có hình hiệu những cánh hồng, là biểu tượng ký hiệu niên đại của vương quốc Giu-đa vào giai đoạn cuối của niên kỷ thuộc thời Đền Thờ Thứ Nhất. Các nhà khảo cứu cũng tìm thấy tượng một phụ nữ, cắt tóc ngắn theo kiểu Ai-cập, được làm bằng ngà voi. Di vật này cho thấy cuộc sống khá giả của người Do Thái tại Jesuralem vào thời đó.    

Ngoài ra, theo Ortal Chalaf và Tiến sĩ Joe Uziel, hai giám đốc thực hiện công trình khảo cứu này của Cơ Quan Khảo Cổ Israel, những phát hiện của cuộc khai quật cho thấy từ thời đại đồ đồng, thành phố Jerusalem đã liên tục phát triển và mở rộng. Những khám phá trong quá khứ cho thấy từ thế kỷ thứ 8 T.C. thành phố Jerusalem đã phát triển về phía tây.  Những khám phá trong cuộc khảo cứu lần này tìm thấy những cấu trúc nằm bên ngoài vách thành phía đông của Jerusalem, cho thấy thành phố Jerusalem cũng đã mở rộng về phía đông ít nhất từ thế kỷ thứ 6 T.C. 

Tài liệu khảo cổ: Israel Antiquities Authority (July 25, 2017)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top